Okul Servis Araçları Yönetmeliği 25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanmıştır. Yeni yönetmelikteki 9. maddede;

  1. c) D sınıfı sürücü belgesi için en az beş yıllık, D1 sınıfı sürücü belgesi için en az yedi yıllık sürücü belgesine sahip olmak ve her yıl okul servis şoförlüğüne uygun olduğuna dair aile hekiminden rapor almış olmak,

ç) Her yıl, okul servis rehber personeli olmaya uygun olduğuna dair aile hekimliğinden rapor almış olmak, maddeleri yer almaktadır.

Ne var ki servis şoförlerinden istenen sağlık şartları ilgili kişinin psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmasını gerektirmektedir. Psikoteknik değerlendirme sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği bir sistemdir.

Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında sonuçlara varılması sağlanabilmektedir.

Ki bu çocuklarımızı emanet ettiğimiz kişilerin değerlendirilmesi için vazgeçilmezdir.

Psikoteknik değerlendirme Psikiyatri Uzmanları ve Psikologlar aracılığıyla yapılıyor olmasına rağmen yayınlanan yönetmelikte ayrıca aile hekimlerine her yıl şoförlerin uygunluk açısından değerlendirilmesi görevi verilmiştir. Kişinin psikoteknik açıdan değerlendirilmesi konusunda aile hekiminin yetkisi yoktur.

Zaman zaman medyaya da yansıyan üzücü olayların tekrarlanmaması için; servis şoförlerine düzenlenecek raporların yukarıda anlatıldığı gibi kapsamlı olması gerekmektedir, birinci basamak sağlık kuruluşların da ve şartlarında tek hekim tarafından bu raporların düzenlenmesi mümkün değildir.

Kanun ve Yönetmelikte düzenlenmeyen, aynı zamanda aile hekimlerinin karar verme yetkisi bulunmayan bir konuda, yönetmelikte yer alan düzenlemelerle aile hekimlerine bu görevlerin verilmiş olması, Anayasa’ya, Kanuna ve Yönetmeliğe açıkça aykırıdır.

Bu düzenleme derhal iptal edilmelidir.

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]