16 Kasım 2017 tarihinde; Aydın şubemiz ve diğer STK kadın temsilcileri ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü gündemli toplantı gerçekleştirildi.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]