Hemen her gün ve hemen her sağlık kurumunda, aile sağlığı merkezinden hastanesine, polikliniğinden aciline ne yazık ki şiddet sağlık çalışanlarının işinin bir parçası oldu. Küfürler, hakaretler, baskınlar, inen camlar, çerçeveler… Cana kasteden saldırılar…  Bunlar hastanelerin olağan görüntüleri haline geldi.

Sağlık Bakanlığının günü kurtarma adına sorumluluğunu göz ardı ederek “çalışan” ile “hastanın” karşı karşıya getirildiği;  popülist uygulamalar  sağlıktaki şiddeti dur durak bilmeden  artırıyor. Her gün yeni mağdurlar yaratılıyor.

Nitekim dün de Gazi Devlet Hastanesinde  görevli  Psikiyatrist Doktor Serap Orhanhasta yakını tarafından  darp edilmek suretiyle,  gözünden  ve başından yaralanmış,  yapılan  muayene sonucu   iş göremez  hale gelmiştir.

Cinnete dönüşen sağlıktaki bu şiddetin ne zaman ve hangi şekilde çözüleceği bilinirken, vatandaş-sağlık çalışanı kavgasının sürmesi belli ki esas sorumluları, gözden uzakta tutuyor.

Çok açık ki bu şiddeti uygulanan sağlık politikaları üretiyor. Çok açık ki, halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtmalar, görmezden gelmeler, geçiştirmeler, hedef göstermeler bu şiddeti besliyor.

Sistem hatalarının çalışanların sorumluluğu üzerine kurgulandığı yapılanmanın, daha ne kadar şiddeti beraberinde getireceği bilinmiyor.

Şiddeti mazur göstermeye çabalayan yöneticiler de şiddetin tırmanmasına adeta katkı sağlıyor.

Şiddet hiçbir ortamda kabul edilebilir bir olgu değildir. Bizler, sağlık çalışanları, can kurtardığımız hastanelerde canımızı vermek istemiyoruz. İşimizi yaparken onurumuzun kırılmasını istemiyoruz.  Şiddetin nasıl doğduğunu, sağlık politikalarının şiddeti nasıl ürettiğini, beslediğini, kapsadığını açık bir şekilde ortaya koyacak, şiddetin kabul edilemez olduğunu kesin bir şekilde ifade edecek, güvenliğimizi ve güvenimizi sağlayacak, şiddeti olmadan önleyebilecek bir sistem ve bu sistemi samimi olarak koruyacak  bakan ve liyakat sahibi  yöneticiler istiyoruz.

Şiddet konusunda ciddi bedeller ödeyen İlimizde benzer şiddet eylemleriyle bir daha karşılaşmamak dileği ile  Samsun Gazi devlet Hastanesinde saldırıya uğrayan Doktor Serap Orhan’a geçmiş olsun diyor yapılan saldırıyı kınıyoruz.

 Özgür ULU
Şube Başkanı

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]