SES Diyarbakır Sendika Okulu 15-16 Temmuz tarihleri arasında Elazığ Hazar Gölünde 2 günlük Eğitim Kampı düzenledi.46 katılımcının bulunduğu eğitim çalışması Cizre’de sağlık hizmeti yürütürken katledilen üyemiz yoldaşımız Abdulaziz YURAL’a adanmıştır.
14.07.2017 saat 21.00 da tanışma toplantısı ile başlayan kamp akşam yemeği genel işbölümü, okulun 2 günlük programının tartışılması yapıldı. MYK Üyemiz Fikret ÇALAĞAN değerlendirmesi ile hazırlık toplantısı tamamlandı.
Okul üyelerinin hepsinin görev aldığı kamp programı SES’in kurucu Genel Başkanı Veysi ÜLGEN’in; KESK tarihi, mücadele geleneği ve değerleri sunumuyla başladı. Tarihi doğru okumanın bugünkü mücadeleye olumlu etki yapacağının altını çizen Ülgen; Türkiye’de zaman içinde kamu hizmetlerinin sermayeleştiği buna karşı olarak toplumsal muhalefet geliştiğini sendikaların da bu dönemlerde fiili mücadeleyle beraber öne çıktığını ve sendikal örgütlülüğün fiili mücadeleyle kendini var edebileceğini söyledi.
İkinci oturumda tıbbın devrimci geleneği ve modülü işlendi. Menderes TUTUŞ’un iki saat süren sunumunda toplumların tarih boyunca kendini sağaltma yeteneğine sahip olduğu bunun topluma kendini inşa etme yeteneği kazandırdığı bu geleneğin devrimci bir özellik olduğunu aktardı. Tarihin seyri içinde tıbbın iktidarla olan ilişkisi ve bu ilişkide rol oynayan kişilikler üzerinde tartışma yürütüldü. Buna karşın devrimci öznelerin dönemsel çıkışlarından örneklere yer verildi.
Cumartesi öğleden sonraki oturumda; kamuda dönüşüm ve güvencesizlik sunumu yapıldı. Sunumu Diyarbakır Sendika Okulu aktivisti Mahfuz KARAASLAN yaptı.
Mahfuz KARAASLAN devletin asıl amacının kamu hizmetlerine erişimi sağlamak olmalıyken kapitalizme hizmet ettiğini söyledi. Kapitalizmin ise sürekli kendini yenileme karakterine sahip olduğu, kendini dönüştürürken beraberinde kamu politikalarını da değiştirdiğini bununla birlikte; kamu yararı anlayışı sermaye yararına, ihtiyacın kadar hizmet anlayışı, ödediğin kadar sömürüyü katmerleştiren bu durumun güvencesizliği de beraberinde getirdiğini söyledi.
Kamu-özel ortaklığı ve şehir hastaneleri sunumunu Diyarbakır Sendika Okulu aktivisti Feyzullah ADAK yaptı. Adak, kamu-özel ortaklığının uzun sürece yayılmış sömürü alanları yarattığını söyledi. Dünyada kamu özel ortaklığıyla yürütülen sağlık hizmetlerinden örnekler verdi. Şehir hastanelerinin taşeronlaşmayı ilerlettiği riskin topluma fatura edildiği koruyucu sağlık hizmetlerinin gerilettiğine dikkat çekti. Son dönemde sendika olarak SES’in şehir hastanelerini mücadele programına dahil etmesi gerektiğini söyledi.
Sonraki oturum Mehmet ZENCİR ve Diyarbakır sağlık politika okulu aktivisti Zuhal UZUNYAYLA’nin yürüttüğü vızıltı tekniğiyle devam etti. Sağlıkta iktidar nerede, sağlıkta iktidar nasıl aşılır sorularına cevap arayan gruplar ortaklaştıkları ve ortaklaşmadıkları durumların listesini sundular. Hastane ve toplumsal açıdan sağlık iktidarlarının açığa çıkarıldığı verimli çalışmada iktidarın nasıl aşılacağı, sağlığın demokratikleşmesinin yöntemleri ile ilgili tartışmalar yapıldı.
MYK Üyemiz Fikret ÇALAĞAN VE Şube Eş Başkanımız Recep Oruç kolaylaştırıcı görevi üslendiği günün son oturumunda;
1.Sendikal mücadelede zorluklar nelerdir?
2.Bu zorlukları nasıl aşarız?
3.Sendika okulu ve sendika organlarının buradaki rolü ve işlevi tartışıldığı atölyelerin sonuçları üzerinde açığa çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili ödevler çıkarıldı planlamalar yapıldı.
Akşam etkinliğinde SES Amed Müzik Grubuyla müzik dinletisi yapıldı.
Son gün (16.07.2017) Mehmet ZENCİR in yürüttüğü SÇS oturumları yapıldı. Grup çalışmaları şeklinde yapılan oturumlarda işyerindeki riskler tespit edilip gruplandırıldı. Grup sözcüleri çalışmalarını sundu üzerinde tartışmalar yapıldı. Riskler açısından işyerlerinde nasıl bir yol izleneceği, buna paralel SÇS’nin stratejik bir mücadele alanı olduğu bu alanın sendikamız ve emekçiler açısından boş bırakılmaması gereken bir zemin olduğunun altını çizdi.
İkince oturum ise şubemiz üyesi Şiyar GÜLTEKİN ve Mehmet ERDEN’in Sosyal Hizmetler ve politikalarına bir giriş şeklinde sunumlar ve tartışmalar yürütüldü.
Üçüncü oturumda ise Tarihsel olarak kadının sağlıktaki rolü başlığını Zuhal UZUNYAYLA’ nın sunumu ve katılımlarla güzel bir tartışma yürütüldü.
En son oturumda sendika okulu ve planlaması yapılarak 2 günlük Aziz Yural Eğitim Kampı tamamlandı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]