1. Öncelikle çalıştığımız kurumun anlaşma yaptığı sigorta şirketini öğreniyoruz. (Anlaşmalı kurum çoğunlukla maaş hesabının bulunduğu bankanın emeklilik birimi olmakla birlikte değişiklik arzedebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle şirketin doğruluğu kontrol edilmeli. Aşağıda ekte şirketlerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz)
  2. Kurumumuzun anlaşmalı olduğu şirkete, kesinti yapılan Nisan ayını takiben 2 ay içerisinde cayma talebinde bulunuyoruz. Cayma talebini  3 farklı yolla yapabiliriz:
  3. a) Ekteki dilekçe örneğini ilgili kuruma iletebiliriz. Ek2.
  4. b) Kurumun internet bankacılığının aracılığı ile cayma talebini gerçekleştirebiliriz.
  5. c) Müşteri hizmetleriyle yapılacak telefon bankacılığı yoluyla cayma talebinde bulunabiliriz.
  6. Zorunlu BES’ten çıkış işlemleri ilgili şirket veya banka aracılığı ile bu şekilde yapılabilmektedir. Bu işlemlerin yanında, daha önce sendikamız tarafından çalıştığımız kuruma verilmek üzere hazırlanan ve  aşağıda yeniden paylaşılan dilekçe örneklerinin çalıştığımız kurumalara da verilmesi  ayrıca önemlidir. Çünkü, bizimle şirketler ya da bankalar arasındaki bağı kuran kurumlardır;  bu durumda kurumlar da bizim muhatabımızdır ve bu işlemlerle ilgili sorumludur.  Oysa kurumlar en başından itibaren kendilerini muhatap olmaktan çıkartmak istemekte, bunun için başvuranların dilekçelerini almak istememekte, başvuranları doğrudan bankalara/şirketlere yönlendirmektedir.  BES’ten cayma taleplerinin toplu olarak görünür olması, etki ve baskı yaratması açısından kurumlara dilekçelerin verilmesi önemlidir.

 

 

SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN >>>

DİLEKÇE İÇİN >>>

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]