İZMİR ÇİĞİLİ DEVLET HASTANESİ’NDE AFİŞLERİMİZ HUKUKSUZ BİR BİÇİMDE İNDİRİLDİ

Facebook
Twitter
WhatsApp

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nde sendika panomuzda bulunun “14 Martta 14 Talep – Geleceğimiz için Hayır” afişlerinin hastane yönetimi tarafından hukuksuzca indirilmesini protesto için 3 Nisan 2017 günü hastane önünde basın açıklaması yaptık. Basın açıklama metni ve fotoğraflar ektedir.

            Basına ve Kamuoyuna

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yemekhanesinde bulunan işyeri temsilciliği panomuza 01.04.2017 tarihinde siyasi içerikli afişler olduğu gerekçesiyle hastane başhekimi İlker Kızıloğlu ve hastane müdürü Recep Köse’nin talimatıyla müdahale edilmiş “14 Mart’ta 14 Talep” başlıklı SES İzmir Şube imzalı afişlerimiz ve Konfederasyonumuz KESK’in iş güvencemizin kaldırılmasına ve KHK’lara hayır başlıklı afişleriyle birlikte panomuzda asılı olan diğer afiş ve bildirilerimiz hiçbir yasal dayanağı olmadan hukuksuz bir şekilde indirilmiştir.

 

 

01 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.30 da hastane idaresi işyeri temsilcilerimize telefonla ulaşarak panomuzda siyasi içerikli afişler olduğu yönünde şikâyet aldıklarını iletmişlerdir. Temsilcilerimiz konuyla ilgili resmi bir yazı ya da genelge olup olmadığını sormuş, eğer resmi bir yazı ya da genelge var ise pazartesi mesai saatleri içinde tebliğ edebileceklerini, bunun dışında panoya yapılacak her müdahalenin hukuksuz olduğunu ve bu müdahalenin sendikal faaliyeti engellemek anlamına geldiği ve suç olduğu hastane idaresine iletilmiştir. Ancak hastane idaresi tarafından yeniden tarafımıza telefonla ulaşılmış ve panodaki afişlerin sökülmesi için başhekimin ve hastane müdürünün talimat verdiği bildirilmiştir. Hastane idaresine panodaki afişlere müdahale etmeyin suç isliyorsunuz dediğimiz ayrıca hastaneye gelmek üzere yolda olduğumuz ve görüşme talep ettiğimizi iletmemize rağmen bu süre zarfında panomuz zor yoluyla açılmış ve afişlerimiz sökülmüştür. Hastaneye geldiğimizde görevlendirilen müdür yardımcısı afişlerin sökülüp sökülmediğini bilmediğini, yemekhanenin bu saatte kilitli olduğunu ve panoyu göremeyeceğimizi tarafımıza iletmiştir. Panoyu görmeden gitmeyeceğimiz konusunda ısrar etmemiz üzerine önce Pazar sabah 07:00 de sonra cumartesi gece saat 23:00 de yemekhaneye girebileceğimiz ancak şube başkanımız Dr. Fatih Sürenkök’ün giremeyeceğini bildirdiler. Hastane idaresi hem panoyu izinsiz zor yoluyla açarak hem bizlere panoyu göstermeyerek hem de sendika şube başkanını içeri almayacaklarını söyleyerek en temel ve demokratik hakkımız olan sendikal faaliyetlerimizi engellemek için elinden geleni yapmıştır. Üstelik afişlerimiz AKP ilçe teşkilatlarınca fotoğraflanmış ve kuzey sekreterliğine bu fotoğraflarla gidilerek sendikamızın panomuza müdahale edilmesi istenmiştir. Bir siyasi partinin ilçe teşkilatlarının hastanede personele ait yemekhanede rahatça cirit atması ve biz hastane çalışanlarının kendi yemekhanesine alınmaması da ayrıca düşündürücüdür.

Nasıl ki ülke genelinde hükümet kendi gibi düşünmeyen Her kesimin çalışmasını engellemeye çalışıyorsa  hükümetin buradaki temsilcileri de aynı uygulamaya devam etmek istiyorlar.

İktidar 15 temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilan etmiş, binlerce kamu emekçisini gece yarısı çıkardıkları KHK’ler ile işten atmış bizleri de isimizle tehdit ederek gözdağı vermeye çalışmıştır. Sendikamız yıllardır emek, demokrasi, sendikal hak ve özgürlük mücadelesi vermektedir. Bu tehditlere ve baskılara karşı da mücadele etmeye devam edecektir. Biz sağlık çalışanlarının da ülkenin içinde bulunduğu duruma dair söyleyecek sözümüz var. Güvencesiz çalışmaya karşı, angarya çalışma koşullarına karşı, performans sistemine karşı, mobinge karşı, işlemeyen sağlık sistemine karşı hastalar ve yakınları tarafından uğradığımız şiddete karşı, baskı ve sürgünlere karşı söyleyecek sözümüz var ve hayır diyoruz. Tüm bu baskı koşullarında bizlerin sesini kısmaya çalışanlara ve sendikal faaliyetlerimizi engellemeye çalışanlara buradan sesleniyoruz. Bizler bu baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz ve mücadeleye devam edeceğiz.

Baskılar bizi yıldıramaz

Yaşasın örgütlü mücadelemiz

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi İşyeri Temsilciliği

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]