Mesleğimizde Kadın Olmak Paneli Düzenlendi

 Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri 6 Mart 2017 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ etkinlikleri çerçevesinde   TDB Genel Merkez Akademi Salonu’nda ‘Mesleğimizde Kadın Olmak’ konulu bir panel gerçekleştirdi.

Kadın Sağlıkçılar Platformunca düzenlenen panele; Dev Sağlık İş adına Derya Öztürk, TDB adına Prof. Dr. A. Nil Altay, TTB adına Dr. Selma Güngör ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası adına Psikolog Aylin Akçay konuşmacı olarak katıldılar.

Çeşitli sağlık meslek grubu mensupları ve  öğrencilerin dinleyici olarak  katıldığı panelde; cinsiyet ayrımı, eğitimdeki fırsat eşitsizliği konuların  sosyal hayatımıza yansıyan olumsuzluklarının altı çizildi .

Sağlık Meslek Örgütlerinden Kadınların ilk kez biraraya geldikleri bu etkinlikte işyerlerine ulaştırılmak üzere hazırlanan ‘Kadınlar Elele Bülteni’ katılımcılarla paylaşıldı. Kadın dayanışmasını güçlü kılmak adına taciz, tecavüzlere, ayrımcılığa, cinsiyetçi nefret söylemlere, KHK’lara, kadın katliamlarına hayır demek için 8 Mart’ta alanlarda buluşmalar yapılması için davet edildi.

Dinleyicilerin oldukça değişik soru ve katkılarıyla  zenginleşen  panel, bir kokteyl ile son buldu.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]