Yeni başlangıçlar, yeni doğuşların adıdır bayramlar…

Halkların kültüründe birliğin, barışın ve mutluluğun sembolüdürler.

İnsanlık değerleri adına zulme, zorbalığa ve gericiliğe karşı görkemli direnişlerin sergilendiği Ortadoğu coğrafyası, büyük bayramların da mekânı olmuştur. Direnişlerin zaferlerle sonuçlandığı günler bayram olarak kutlanmıştır.

Özünü direnişten alan Newroz bu bayramların başında gelenlerindendir.

Günümüzden 4000 yıl önce Gutiler tarafından “yeni gün” anlamına gelen Zagmuk bayram kutlamaları daha sonra Hurri, Kassit, Mitani, Urartu ve Medler zamanında da sürdürülmüştür. Tarihsel köklerini işte bu kutlamalardan alan Newroz M.Ö. 612 tarihinde zalim Dehak’ın zulmüne balyozuyla son veren Demirci Kawa’nın önderliğinde başlayan isyanın simgesi olmuştur.

O günden beri de sadece Ortadoğu haklarının değil, zulme başkaldıran tüm halkların bayramı olmuştur Newroz.

Tarihteki yeri itibariyle zulme, baskı ve zorbalığa karşı başkaldırının, isyan ateşinin yakıldığı gün olan Newroz, halklar arasındaki barış ve kardeşlik duygularının gelişmesi ve güçlendirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilebilecek iken, her konuda olduğu gibi egemenlerce ayrımcılık ve halkları birbirine karşı kışkırtmak amacıyla kullanılmak istenmiştir. Bununla da kalınmamış devlet törenleriyle içi boşaltılmaya, mücadeleye ve özgürleşmeye çağrı anlamına gelen özü dejenere edilmeye çalışılmıştır. Alanlar, renkler, harfler, halaylar yasaklanmış, şehirler bayram günü savaş alanına çevrilmiştir. Halkların barış talebi “terör” faaliyeti olarak gösterilmek istenmiştir.

Oysa dünyanın her tarafında barış ve kardeşlik talepleri ayrılıkçı değil, tam aksine en etkili birleşme, kardeşleşme aracıdır.

Ne yazık ki, gözlerini kan bürüyen, kulakları barış ve kardeşlik seslerine sağır, yürekleri kara, beyinleri örümcek ağı bağlamış savaş çığırtkanları bir kez daha halklarımıza Newroz’u yasaklıyorlar. Çünkü iktidarlarını ve geleceklerini acı ve gözyaşı üzerine inşa ediyorlar. 

Özellikle son yıllarda binlerce insanımızı yitirmemize, şehirler yerle bir olmasına, meydanlar kan gölüne dönmesine, binlerce insan tutuklanmasına rağmen Saray ve AKP “Alışın”, “Yola Devam” diyor!

Artarak devam eden baskılar 15 Temmuz darbe girişiminin fırsata çevrilmesiyle topyekûn muhalif tüm kesimlerin susturulması, etkisizleştirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin, sendikal hakların OHAL ile askıya alınması ile katlanarak sürüyor.  Aralarında binlerce üyemizin de olduğu on binlerce kamu emekçisi haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz ihraç ediliyor, açığa alınıyor.

Tüm yetkilerin tek adama verilmek istendiği dikta rejimine anayasal kılıf uydurma girişimine “HAYIR” diyenler “hain”  ilan ediliyor, tüm demokratik eylem ve etkinlikler yasaklanıyor. Kadına yönelik şiddet meşrulaştırılıyor,  çocuk istismarlarına yandaş cemaat yurtlarındaki cinsel istismarlar ekleniyor, çalışma yaşamındaki saldırılara yenileri eklenerek iş güvencemiz de elimizden alınmak isteniyor,  iş cinayetleri aramızdan yeni canlar almaya devam ediyor…

Kısacası zulüm ve zorbalığın yürütücüsü günümüz DEHAKLARI her türlü baskı ve zoru kullanarak emek ve demokrasi güçlerini sindirmeye çalışıyorlar.

Tüm bu zulme karşı bir kez daha emekçiler ve ezilenler de Demirci KAWA ruhuyla mücadelelerini sürdürüyorlar. Alışmayacağız, teslim olmayacağız, direneceğiz diyorlar.

Halklarımız 2017 yılında Newroz’un binlerce yıldır harlanan mücadele ruhundan aldıkları güçle günümüz Dehaklarının tüm baskı, zor ve şiddetine “HAYIR” diyerek direnecek, barışın, özgürlüğün ve demokrasinin egemen olacağı demokratik bir Ortadoğu ve eşitlikçi, özgürlükçü bir geleceğin inşasını birlikte öreceklerdir.

Binlerce yıllık köklü tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan bütün halklar için barış ve kardeşlik tutumunda ısrar edilmesi, bu ülke topraklarında yaşayan insanlara verilecek en büyük hediye olacaktır.

Eşit, özgür ve insanca yaşam mücadelesinin ilerleyebilmesi savaş çığlıkları ile değil, emekçiler arasındaki özgürlük, barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesi ile mümkündür

Bu anlamda 2017 Newroz’unun barış ve kardeşliğe, çatışmaları durmasına ve diyalog yollarının açılmasına vesile olmasını umuyoruz.

NEWROZ DİRENİŞTİR!

NEWROZ BERXWEDANE

ნიშნავს წინააღმდეგობის

NEVRÛZ  RÛZΠ TAB  BORDEN EST

նշանակում է դիմադրության

 

NEWROZ KUTLU OLSUN!

NEWROZ PİROZ BE!

 

Dehakların Tüm Baskı,  Zor Ve Şiddetine,

Savaşa, Sömürüye ve Zulme,

“HAYIR” Demek İçin,

Eşitlik, Özgürlük, Barış ve Adalet İçin

NEWROZ’DA ALANLARDAYIZ!

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]