Bugün Konfederasyonumuz Merkezi’nde, Referandum” hakkında sendikalarımızın ve Konfederasyonumuzun Kadın MYK üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da katılarak destek verdi.

Bizler, bu ülkede eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınlar olarak her dönemde pek çok engelle  karşılaştık. Ancak önümüze konan tüm engelleri, bizden önce bu uğurda mücadele vermiş kadınların ruhu ve kazanımlarına yaslanarak , tüm kadınların dayanışması ve mücadelesiyle aştık.

Bütün saldırılara karşı direndik, PES ETMEDİK,

Özellikle son bir buçuk yıldır kitlesel katliamların ve ölümün adeta sıradanlaştığı, yaşamımızın her alanının yangın yerine döndürüldüğü günler yaşadık. Askeri ve sivil darbelerin iç içe geçtiği bir süreçte, kaostan siyasi rant devşirmek isteyen Akp iktidarının Ohal keyfiyet dönemine geçtik. Şimdi daha büyük bir saldırı ile kazanımlarımız yok edilmek isteniyor.Bizi süreklileştirilmiş OHAL rejimi ile yeniden esaret altına almak isteyenlere yine tarihsel hafızamız ve tüketemedikleri isyanımız ve direnişimizle,

Cevap veriyoruz:

Temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, baskı ve şiddetin iktidar eliyle tırmandırıldığı, “tek’ el”den çıkarak topluma dayatılan, biat etmeyene yaşam şansı tanımayan içeriğinde kadına dair tek bir kelime dahi bulunmayan,Bu anayasa değişiklik paketine rıza göstermiyoruz. “HAYIR”  diyoruz.

Görünüşte on sekiz maddeden ibaret olsa bile, aslında anayasanın tamamını, rejimi ve yönetsel modeli esastan değiştiren, mevcut değişiklik paketi, gücü ve iktidarı alabildiğine merkezileştirmekte ve “TEK’EL”leştirmektedir. Kuvvetler ayrılığının yerine, katıksız bir kuvvetler birliğini geçirmekte, Türkiye’nin yüzyılı aşkın demokratik birikimine, bütün kadın kazanımlarına ağır  bir darbe vurmayı hedeflemektedir.

Bu demokratik birikime ve mirasa sahip çıkıyor, tekçiliği reddediyoruz!  mevcut teklife “Hayır” diyoruz!

 Biz kadınlar çok iyi biliyoruz ki referandumda bu anayasa paketinin geçmesi halinde devletin tüm kademelerinde, siyasette, yargıda, sokakta, evde, iş yerinde kısacası toplumsal yaşamın her alanında bize varlık  şansı tanımayacak yeni  bir cinsiyetçi rejim inşa edilmiş olacak. Yüz yıllardır verdiğimiz mücadelemizin, kazanımlarımızın ve geleceğimizin tek kişinin insafına bırakılmasına rıza göstermeyeceğiz. Bugüne kadar yürüttüğümüz mücadele, benimsediğimiz ilkelerimiz ve gelecek için taşıdığımız eşitlik ve özgürlük iddiamızın bize yüklediği sorumluluk gereği,

Diktatörlük yasasına  “HAYIR” diyoruz, “HAYIR”ı örgütlüyoruz!

Bozuk kadın düşmanlığı sicilinizle hazırladığınız mevcut paketinize daha güçlü bir “HAYIR”la cevap vereceğiz.

“HAYIR’ı ilmek ilmek öreceğiz.

 

Kadın cinayetlerini arttıran, cinsel istismarı yasalaştıran gerici anlayışınıza,

Bize kapatılmak istenen sokaklarda ve meydanlarda özgürce dolaşmak için,

Evde ve işte yaşadığımız çifte sömürünün katmerleştirilmesine ,

İş güvencemizin elimizden alınmasına karşı çıkmak, emeğimize sahip çıkmak için

Evde, okulda, işyerinde, sokakta, mahallede “HAYIR” diyoruz!

KHK ile bir gecede  gerekçesiz, hukuksuz ve keyfiyetle   işten çıkarılmalara, açığa almalara, baskı, sürgün, gözaltı ve tutuklamalara,

Sendikal haklarımıza ve örgütlenme özgürlüğümüze sahip çıkmak için,

Kamunun tasfiyesine,  kölelik  şartlarında  güvencesiz ,  esnek , cinsiyetçi  çalışma rejimine “HAYIR” diyoruz!

Toplumu kutuplaştıran, tek yaşam biçimini dayatan, şiddeti ve savaşı tırmandıran kirli politikalarınıza,

Ne giydiğimize, ne söylediğimize, kaç çocuk doğuracağımıza  ve nasıl yaşayacağımıza dair fetva verenlere karşı,

Homofobiye, transfobiye ve öldüren nefretinize karşı,

Bedenimize ve kimliğimize sahip çıkıyoruz! “HAYIR” diyoruz!

İş güvencemize, yaşam güvencemize, gelecek güvencemize sahip çıkıyoruz;

Referandumda, “HAYIR“  diyoruz! “HAYIR”ı örgütlüyoruz!

Yaşamımıza doğrudan müdahale edilmek istendiğinde güçlü birliktelikleri oluşturarak püskürttüğümüz nice eril saldırıların en büyüğüyle karşı karşıyayız.Bu anayasa paketine hayır demek için sadece kadın olmak yeterli.Bu nedenle en güçlü  kadın  birlikteliğini  örmek sorumluluğunu taşıyoruz.KESK’ li kadınlar olarak taleplerimiz ve itirazlarımızla bir araya geleceğimiz , umudumuzu büyüttüğümüz , birbirimizden güç aldığımız  tüm kadınları“HAYIR”da buluşmaya çağırıyoruz!

 Çok  kez  başardık, yine  başarabiliriz, yine başaracağız!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]