İhraç edilen üyelerimizle birlikte dün Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirmeyi planladığımız eylemimiz emniyet güçleri tarafından engellenmiştir. Aynı zamanda sendikamız abluka altına alınmış, bütün üye ve yöneticilerimize şiddet uygulanmıştır. Eş Genel Başkanlarımız Gönül ERDEN ve İbrahim KARA, Genel Mali Sekreterimiz Şinasi DURSUN, Genel Örgütlenme,  Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal İşler Sekreterimiz Fikret ÇALAĞAN ile Ankara Şube Üyemiz Hilal KARAHANCI ve Şanlıurfa Şube Üyemiz Faruk MIZRAK gözaltına alınmışlardır.

Buna ilişkin olarak  (SES) Bursa şubesi olarak 11-11-2016 Cuma günü saat 12:30 da  merkeziToplantı salonunda basın açıklaması yapılmıştır.

 

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

Değerli Basın Emekçileri,

OLAĞANÜSTÜ HAL’E, KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAME’LERE VE İHRAÇLARA DİRENECEĞİZ…

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’lerle sağlık alanında 10 binin, kamu alanında 100 binin üzerinde kamu emekçisi ihraç edilmiştir. Sendikamızın 460 üyesi de, bu usulsüz ve hukuksuz uygulamalara maruz kalmış ve kamudan ihraç edilmiştir.

Biliyoruz ve bir kez daha buradan ifade ediyoruz ki; KHK’larla ihraç edilen üyelerimiz;

Sağlık alanındaki yolsuzluklara,halkın sağlık hakkını metalaştıran ve yoksulları hizmetlerden dışlayan neoliberal uygulamalara, AKP-cemaat işbirliğiyle gerçekleştirilen kadrolaşmaya,

Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma ve yaşam hakkının yok sayılmasına karşı mücadele eden ve bu nedenle defalarca mahkemelerde yargılanan, sürgün edilen, cezalandırılan üyelerimizdir.

Kamuda kıyımın asıl hedefi her zaman AKP’nin neoliberal ve yanlış politikalarına direnenler olmuştur. Kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak ve sağlığı tam bir rant alanına çevirmek isteyen AKP, öncelikle bu politikalara karşı duranları cezalandırmaya çalışmaktadır.

Yani AKP, darbecilerle hesaplaşma adı altında kamudan kendi gibi düşünmeyenleri tasfiye ediyor.

Hukuksuz ve usulsüz uygulamalarla, sağlık hakkı, iş güvencesi ve insanca yaşam için mücadele eden üyelerimizi hedef tahtasına koyanlar bilsinler ki, meşru direnme hakkımızı sonuna kadar kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Güvencesizleştirilmeye karşı aktif mücadele yürüten sendikamızın üyelerinin hedef alınması AKP’nin güvencesizliği kural haline getirmek istediğinin en somut kanıtıdır. Bizleri susturmaya çalışan iktidar, 657 sayılı kanunda değişiklik yaparak kamu emekçilerini tümüyle güvencesizleştirecektir. Bu saldırılara karşı sağlık emekçilerinin tek güvencesi güçlü ve iktidardan değil emekçiden yana bir örgütlülüktür. Binlerce üyesi ihraç edilmiş, on binlerce üyesi açığa alınmış kontra sendikalar kafalarını kuma gömmeye, üyelerini sendikaya sokmamaya devam etsinler. Biz haklılığımızdan ve örgütlülüğümüzden aldığımız güçle AKP iktidarının karşısına dimdik çıktık ve çıkmaya da devam edeceğiz.

Bizim üyelerimizin ne darbeyle nede darbecilerle en ufak bir işi olmaz, yolları herhangi bir yerde asla ve asla kesişmez.Bizim üyelerimize dönük saldırılarla hedef şaşırtmak, kendinizi ve yandaşlarınızı aklamak gibi bir çabanın içine giriyorsanız yanılıyorsunuz,

Ve üyelerimizi ihraç ederek yapmış olduğunuz kavga davetine ise tereddütsüz yanıt veriyoruz.

Davetiniz kabulümüzdür…

Biz sağlık emekçileri olarak savaş koşullarında da, OHAL’de de herkese nitelikli ulaşılabilir, parasız ve anadilinde sağlık hizmeti mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Kamu emekçilerinin örgütlenme hakkı bahşedilmedi, mücadele edilerek kazanıldı. Bu mücadelede faili meçhuller, sürgünler, katliamlar bizi bir an olsun yolumuzdan alı koymadı. Bu gün üyelerimize dönük bu saldırıların da bizi yolumuzdan alıkoymayacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Dilenerek değil, onurumuzla direnerek ve çoğalarak geri döneceğiz.

İhraç edilen üyelerimizle birlikte dün Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirmeyi planladığımız eylemimiz emniyet güçleri tarafından engellenmiştir. Aynı zamanda sendikamız abluka altına alınmış, bütün üye ve yöneticilerimize şiddet uygulanmıştır. Genel Merkez yöneticilerimiz gözaltına alınmıştır. Bu durumu şiddetle kınıyoruz.

Biz Haklıyız, kazanacağız…

ERGÜL ÇİÇEK
SES BURSA ŞUBE BAŞKANI

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]