Yasaklar, Baskılar Bizi Yıldıramaz! İşimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! Zafer Direnen Emekçinin Olacak!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Ankara Valiliği’nin 15 Ekim Mitingi yasak kararına karşı “İşimize Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz! Bu Ağır Saldırıyı da Püskürteceğiz!” şiarıyla Van-Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’dan yola çıkan yürüyüş kollarımız, bütün engellere rağmen Ankara’ya ulaştı. Emek ve demokrasi güçleri ile siyasi partilerin de destek verdiği eylemde yasak kararı Sakarya Caddesi’nde protesto edildi, basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirildi. Birçok kentte de yasak ve baskılara tepki gösterildi.

OHAL kaldırılsın, KHK’ler geri çekilsin, ihraç edilen/açığa alınan kamu emekçileri görevleri dönsün 15ekim2016-7talepleriyle günlerdir Ankara’ya 3 koldan yürüyen ve Mithatpaşa Köprüsü kavşağında toplanan üyelerimiz, “Faşizme karşı omuz omuza”, Ne darbe Ne OHAL! Demokrasi Derhal” ve “Zafer direnen emekçilerin olacak” sloganları eşliliğinde Sakarya Caddesine sloganlarla yürüyerek burada basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eş Genel Başkanımız Şaziye Köse’nin açıklaması öncesi, Barış İçin Akademisyenler’den (BAK) Adnan Menderes Üniversitesi Eski Rektörü barış imzacısı Prof. Şükrü Boylu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konsey üyesi Dursun Yaşar Ulutaş, HDP Milletvekili Ayhan Erol, CHP Milletvekili Necati Yılmaz da kısa birer açıklama yaparak emek ve demokrasi alanında yaşanan saldırılara dikkat çektiler. Birleşik mücadele vurgusu yapılan konuşmalarda KESK’in mücadelesinde omuz omuza olduklarını dile getirdiler.

Eş Genel Başkanımız Şaziye Köse’nin açıklaması aşağıdadır.

Hep birlikte yürüdüğümüz emek ve demokrasi güçleri ile, Türkiye’nin üç kolundan günlerdir “İşimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz” diyerek çocuklarımızın bugününü de geleceğini de size teslim etmiyoruz, size biat etmiyoruz diyen mücadelemize arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz!

Bugün görkemli bir miting gerçekleştirecektik fakat Ankara Valiliği sesimizi kısmaya çalışarak mitingimizi yasakladı.  Buradan haykırıyoruz! Sesimizi yükseltiyoruz! Devletin, güvenlik bürokrasisinin görevi, ihbar var gibi bir belirsizlik yaratarak etkinliklerimizi yasaklamak veya gelin o halde güvenliğinizi kendiniz alın demek değil, güvenliği sağlamaktır.

Bu mitingin başlığı “işimize geleceğimize sahip çıkıyoruz” bugünün ve önümüzdeki dönemin süreğen mücadele eksenlerinden biridir.  Çünkü geleceğimiz, iş güvencemiz, diplomalarımız, kazanılmış haklarımız hukuk tanımaz bir keyfiliğin tasallutu altındadır.

KESK misyonu gereği her koşulda bu sınır tanımaz keyfiliğe karşı durmaya devam edecektir. KESK, bu konuda öncelikle kamudaki konfederasyonlar ve işçi konfederasyonlarını ortak mücadeleye davet etmektedir.

İnsanların iş haklarını, çalışma haklarını, diplomalarını, müktesep haklarını, sahip oldukları güvencelerini bir çırpıda yok sayamazsınız. Bu haklar sizin takdirinize bağlı konular değildir. Bunlar haktır. Kazanılmış haklarımızla ve hak kavramıyla keyfi biçimde oynamayın. Buna izin vermeyiz.

Başından beri uyarıyoruz. Darbecilerin ve darbe mekaniğinin gerçek çaresi ve panzehri köklü radikal bir demokratikleşmedir.

Hükümet saray ve AKP hakiki çareye sarılmak yerine tam tersi doğrultuya darbeye karşı darbeyle cevap verme doğrultusuna girmiştir.

OHAL ve KHK’lerle kamunun ve kamu emekçilerinin ihraç ve açığa alınmaları bu doğrultuda yapılan kıyımlardır.

Demokratikleşme yerine OHAL lazım ve bir yıl sürebilir diyorlar. Bu aslında bir karşı darbeyi totaliter bir rejimle kurumsallaştırma anlamına gelir.

Yüz binin üstünde insanın işinden edilmesi ve bunun neredeyse günlük listelerle yapılması, kokteyl suçlamalar, yeni torba davalar icat edilmesi, sendikal faaliyet ve eylemlerimizin suç sayılması, idari kararlarla cezalandırma, soruşturmalarla kovuşturmalar aslında darbenin aydınlatılması anlamına gelmiyor, tam tersine darbe girişiminin siyasal gerçeklerinin karartılması anlamına gelmektedir.

Kamu emekçilerinin bu karatmanın malzemesi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.

Siz darbe mi aydınlatmak istiyorsunuz? Madem aydınlatamıyorsunuz o halde 15 temmuzla ilgili gerçekleri ve soruları sormaya aydınlatıncaya kadar devam edeceğiz!

  • Darbenin siyasi ayağını ve boyutunu
  • Başarılı olsaydı bakanlar kurulu, cumhurbaşkanı kimlerden oluşacaktı.
  • Belli başlı büyükşehir belediye başkanlarına kimler atanacaktı.

DERHAL AÇIKLAYIN!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişimini eniştesinden öğrendiği doğru mu? Yoksa gerçeği karartmak için mi söylenmiştir? 15 Temmuz darbesi Saray/AKP tarafından önceden öngörülerek maniple edilmiş midir? Adil Öksüz kimdir? Genel Kurmay başkanını rehin alanların başları kimdir?

Bu sorulara cevap vermek ve gerçekleri açığa çıkarmak yerine kamu emekçilerinin ensesinde boza pişiremezsiniz. Buna izin vermeyiz! İşimizle, ekmeğimizle oynayamazsınız!

OHAL rejimi, demokrasinin, sendikal hakların, kuvvetler ayrılığının, köküne kibrit suyu dökmektir. Tam bir keyfi rejim inşasıdır. Dolayısıyla buradan herkesi, parlamentoyu, siyasi partileri, sendikaları, konfederasyonları uyarıyoruz! Durum son derece ciddidir. Ülkemiz, tarihinde görülmemiş bir keyfiliğe, normsuzluğa, hukuksuzluğa kurban edilemez.

Totaliter ve faşizan yönelişlerin tarihte de örnekleri görüldüğü gibi ilk kurbanı emek hareketi olmuştur.

Demokrasi varsa emek vardır. Emek hareketi demokrasinin sınırlarını genişlettiği ölçüde varlık alanını da genişletmektedir.

Bu bakımdan bizler emek hareketinin bir bileşeni olarak. KESK olarak, bu gidişata yüksek sesle ve eylemli olarak itiraz ediyoruz!

Derhal uluslararası sözleşmelere, İLO normlarına uygun hukuk kurallarını uygulayın. Hukuksuz uygulamalardan vazgeçin! Sendikal eylemleri suç sayamazsınız!

İhraç edilen/açığa alınan kamu emekçileri derhal görevlerine iade edilmelidir!

OHAL Kaldırılsın! KHK’ler geri çekilsin!

Parlamento görevini yapsın!

Darbenin ihalesini emekçilere yıkamazsınız! Buna izin vermeyeceğiz! Yüksek sesle ve eylemli olarak itirazımızı tek bir kişi feda etmeksizin devam ettireceğiz!

15ekim2016-10

15ekim2016-9

15ekim2016-8

15ekim2016-7

15ekim2016-6

15ekim2016-3

15ekim2016-4

15ekim2016-5

15ekim2016-2

15ekim2016-1

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]