Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, sağlık personeli alımları için mülakat ve ön değerlendirme sistemi geliştirdiklerini, bakanlık olarak, bir ön değerlendirme, mülakat, değerlendirme çalışması yaptıklarını ve bundan sonraki süreçte önlerine bakacaklarını belirtirken, memur alırken, sözleşme yaparken mülakat yapacaklarını açıkladı. AKP Hükümetleri ve önceki hükümetler döneminde Sağlık Bakanlığı’nda kadrolaşma adına yaşanan hukuksuzluk ve usulsüzlükler, şimdi mülakat yoluyla hukuki kılıfına kavuşturulmak istenmektedir. Sendikamız, yıllardır sağlıkta kadrolaşmanın tehlikelerine dikkat çekerken hem bu konuda kapsamlı çalışmalar yürütmüş hem de kadrolaşmaya karşı mücadelesini sürdürmüştür.  Bu çalışmalar nedeniyle üyelerimiz, yöneticilerimiz baskı görmüş, sürgün edilmiştir.  Yakın dönemde yürüttüğümüz bu çalışmalardan bazılarını ekteki bağlantılardan görebilirsiniz[1].

Özellikle AKP Hükümetleri döneminde yaygınlaşan ve adeta bir kurala dönüşen kadrolaşma nedeniyle, sağlık emekçileri arasındaki iş barışı bozulmakta ve liyakate dayanmayan atamalar halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Her zaman sağlık emekçilerinin hakları için engel tanımaksızın mücadele eden, ücretsiz ve nitelikli sağlık hakkının ayrımsız biçimde herkesin hakkı olduğunu savunan sendikamız, kadrolaşma ve talana karşı mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.

Başarı, yetenek ve kabiliyet sadece AKP’lilerde mi var?

Yıllardır başkalarının hakkını göz göre göre yiyerek kadrolaşanlar, bugün mülakat sistemi adı altında kadrolaşmaya hız kesmeden devam edeceklerini kamuoyuna ilan etmişlerdir. Kamuda sözleşmeli öğretmen alımında yapılan mülakat komisyonları, bakan ya da birim amiri tarafından belirlenen en az 3 kamu görevlisinden oluşmaktadır. Komisyon üyeleri, adaylara diledikleri soruları yöneltmektedir. Bu sorular, eğitim bilgisinden ve becerisinden daha çok yandaşlık ve fişleme amaçlı skandal sorulardır:

– Reis deyince aklınıza kim geliyor? (Adana)
– Çocuklarınıza peygamberimizi anlatır mısınız? (Trabzon)
– Amin alayları nedir? (Adana)
– Avrupa’da sınıflarda Hz. İsa resmi ve haç işareti var. Bu konuda ne düşünüyorsun? (İzmir)
– İngiltere’de onlarca otelde kaldım. Hepsinde çekmecelerde İncil vardı. Bunu yorumlar mısın?

Şimdi benzer bir mülakat sistemi sağlık alanında da uygulanmak istenmektedir. Bu tarz bir mülakat sistemi ile kamu kadrolarını doldurmayı hedefleyenlere soruyoruz: bu mülakat sistemi personel alımı yapılacağında birilerinin liste getirmesini engelleyecek mi? Whatsapp üzerinden torpil listesi hazırlayanlar cezalandırılacak mı? Birileri için bir gecede yönetmeliklerin değişmesini durduracak mı? İşe alınacak kişiler belli iken, sizleri göstermelik işe alım komisyonları kurmaktan vaz geçirecek mi? Siyasal partiler üzerinden işleyen torpil mekanizmasını bitirecek mi? İşe alımlarda fişleme ve yandaşlık kriteri yerine bilimsel kriterler getirecek mi? Aylarca yıllarca KPSS’ye hazırlananların hakkını başkalarına yedirmeyi sonlandıracak mı? Elbette HAYIR!

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolaşma, talan ve yolsuzluklar yıllarca nasıl ve neden mümkün olmuştur?

AKP Hükümeti tarafından 2011 yılında 659 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 33. maddesinde neden düzenleme yapılmıştır? 2010 yılında 6085 sayılı Sayıştay Yasasının 17. maddesine ek bir cümle ekleyip sözlü sınavın kayıt altına alınmasını yasaklayarak Danıştay’a itiraz yolunu kim yasaklamıştır? Kamu görevlisi alımında liyakattan çok AKP’ye yakınlığın kriter alınmasında olası pürüzleri ortadan kaldırmak ve hukukla hak aramanın yolunu kapatmak isteyenler bugün de KHK’larla kamu alanına müdahalede bulunmaktadırlar.

Silahlı bir darbe girişimine kalkışacak kadar pervasızlaşanların kamuda bu denli kadrolaşmalarını mümkün kılanlar, tüm bu tablonun sorumlusudur. Bu sorumsuzluk ve hukuksuzluğun hesabı verilmelidir. Yıllardır Sağlık Bakanlığı’nda kadrolaşmaya çanak tutan siyasiler, üst düzey yöneticiler ve yandaş sendikadan hesap sorulmadan bu tablonun değişmesi mümkün olmayacaktır. Bu kadrolaşma sayesinde yandaş sendikalar usulsüz biçimde örgütlenme faaliyeti yürütmektedir. Yıllardır tüm bu usulsüzlüklerin, yolsuzlukların üstünü kapatmaya çalışanlar kandırıldık diyerek işin içinde sıyrılamazlar. Kamu hizmetinde bilgi, uzmanlık ve liyakat geçerli kılınmadıkça, hukuk devletinin asgari gerekleri yerine getirilmedikçe, tüm bu çarpık tablonun düzeleceğini beklemek ahmaklıktan başka bir anlam taşımamaktadır.

Sağlık alanında kadrolaşma her şeyden önce bir halk sağlığı sorunudur!

Gerekli donanıma, beceriye ve niteliğe sahip olmaksızın sağlık hizmeti sunumu beraberinde ölüme dek varan ciddi sonuçlara sebep olabilmektedir.  Bu nedenle sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak kadrolaşmayı derinleştiren, yandaşlık düzeyinden başka hiçbir şeyi ölçemeyen bu mülakat sistemini reddediyoruz! Objektif ve bilimsel kriterlere dayanan, bilgiyi ve beceriyi esas alan, sağlık ve sosyal hizmet alanında sunulan hizmetin niteliğini iyileştirmeyi hedefleyen, hizmetin gerektirdiği donanım ve yeteneği hakkıyla ölçebilen bir personel seçim sistemi derhal yürürlüğe girmeli ve kamuda talan bir an önce sonlandırılmalıdır.

[1] 175 Klinik Şef ve Şef Yardımcısı Atamasını İptal Ettirdik! http://ses.org.tr/2008/02/175-klinik-f-ve-f-yardstamastal-ettirdik/

SES: AKP yolsuzluk ve kadrolaşma getirdi! http://www.birgun.net/haber-detay/ses-akp-yolsuzluk-ve-kadrolasma-getirdi-34764.html

Rol Karmaşası Büyüyor Sağlık Bakanlığı Araştırma Şirketine Dönüşüyor Kadrolaşma Yaygınlaşıyor! http://ses.org.tr/2014/07/rol-karmaas-bueyueyor-salk-bakanl-aratrma-irketine-doenueueyor-kadrolama-yaygnlayor/

SES: Klinik şef ve şef yardımcılığı atamaları hukuka uygun değil! http://www.memurlar.net/haber/119119

Klinik Şef- Şef Yardımcılığı Usulsüzlük Dosyası: http://ses.org.tr/2009/02/klinik-ef-ef-yardmcl-usulsuezluek-dosyas/

KLİNİK ŞEF, ŞEF YARDIMCILARI VE PROFESOR KADROLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK DOSYASI: http://ses.org.tr/2010/08/salik-abaknliinin-atamalarina-lkn-dosya/

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]