Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 6 seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliği hakkındaki genel yazısı tarafımızca incelenmiştir. Genel Yazıda yer almadığı halde süt iznini kullanan personelin süt izin sürelerinin çalışılmayan gün hesabına dahil edilerek performans ödemesinde değerlendirilmediği ve böylece ciddi bir mağduriyete sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda Genel Merkezimize sorunun çözümü noktasında başvurular yapılmaktadır.

Bilindiği gibi süt izini ancak ve ancak gün içinde kullanılması zorunlu ve ertelenemez, devredilemez bir izindir. Bu iznin kullanılış amacı bebeğin anne sütünden yararlanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kamu sağlığı bakımından da önemli bir düzenlemedir.

Gerek Genel Yazı kapsamında olmaması gerekse de süt izninin niteliği göz önüne alınarak süt izin sürelerinin çalışılmış gibi kabul edilerek (bize göre zaten çalışma süresinden sayılır) performans kesintisine konu edilmemesi gerekmektedir.Uygulamadaki sorunların çözümü için bu konuda genel bir yazı çıkarılmasının faydalı olacağını belirtmek isteriz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]