Eğitimciler eğitimimi 2.Grubun  3. toplantısı ve 3.Grubun 1.Toplantısını 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi

İki gün süren toplantılarda;

2.Grup ilk gün;

Yaşam Hakkı için yaralı bir yaşlı kadına canı pahasına müdahale ederken polis özel hareket tarafından Cizre’de 30 Aralık 2015 tarihinde öldürülen Hemşire Aziz Yural’ın adını gruba verdikleri için, onun mücadele ve yaşamında kısa bir sunum ile onu anarak başladı. Sunumdan sonra sırasıyla;

Emek Hareketi tarihi ve Sağlık Politikaları-Menderes Tutuş,

Olgu Çalışmaları (Kapitalistleşen Sağlık, ) grup sunumları

Kapitalistleşen Sağlık-Sağlık Hizmetlerinde Dönüşüm Süreci- Fuat Ercan

İkinci gün ise;

Toplumsal Cinsiyet ve Sendikalarda Kadın –Arzu Türkmen /Canan Çalağan,

Sosyal Hizmet-  Sinem Durmuş’un anahtar sunumları ile tartışmalı toplantı gerçekleştirildi.

İki günlük toplantı  yapılan değerlendirme/planlanma  ile sonlandırıldı.

 

  1. Grup Toplantısı ilk gün

Mevlüt Ülgen ile birlikte  ısınma oyunlarıyla  tanışma ile başlandı.

Eğitim Programı Genel Çerçeve sunumu-Fikret Çalağan yaptı. Grup önümüzdeki dönem açısında temennilerini ifade etti. Ve sekretaryasına Ramazan ve Hazal’ı seçerek çalışmaya devam edildi.

Grup Çalışmasının Programlanması-Hakan Ataman,

Emek Hareketinin Tarihine Giriş-Menderes Tutuş

Toplumsal Cinsiyet Ve Sendikalarda Kadın –Arzu Türkmen/Canan Çalağan

SÇS Giriş- Coşkun Canıvar, Sosyal Medya/ Sendika –İsa Soytekin/Mevlüt Ülgen, İki günlük toplantı değerlendirme/planlanma yapılarak tamamlandı.

egitim2-3grup4

egitim2-3grup21

egitim2-3grup22

egitim2-3grup23

egitim2-3grup24

egitim2-3grup26

egitim2-3grup20

egitim2-3grup19

egitim2-3grup18

egitim2-3grup16

egitim2-3grup15

egitim2-3grup14

egitim2-3grup13

egitim2-3grup12

egitim2-3grup11

egitim2-3grup10

egitim2-3grup9

egitim2-3grup8

egitim2-3grup7

egitim2-3grup6

egitim2-3grup5

egitim2-3grup3 egitim2-3grup2

egitim2-3grup1

egitim2-3grup25

egitim2-3grup30

egitim2-3grup29

egitim2-3grup28

egitim2-3grup3

egitim2-3grup31

egitim2-3grup33

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]