Barış talebini dile getiren sağlık çalışanları üzerindeki soruşturmalara, baskılara sessiz kalmayacağı  şiarı ile 25 Mayıs Çarşamba, 12.00’da Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi ATÜ önünden yürüyerek sloganlar eşliğinde Kamu Hastaneleri Kurumu Bakırköy Bölgesi Sekreterliği önünde toplandık.. Basın metni okunmadan önce meslek örgütleri adına katılanlar söz alarak düşüncelerini dile getirdiler. Önce KESK Eş Başkanı Şaziye Köse daha sonra sırayla TTB merkez konseyi ikinci başkanı Raşit Tukel, Eş Genel Başkanımız Gönül Erden, Dev Sağlık İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya gündeme yönelik görüşlerini dile getirdiler.Sonrasında ortak basın metnini Ruh sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İş Yeri Temsilcimiz Dr. Sadık Çayan okudu ve sloganlar eşliğinde basın açıklamasını sonlandırıldı.

 

Basın Açıklaması İçin >>>

 

bakirkoybaris2

bakirkoybaris1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]