Hastanelerde sunulan hizmetlerden birisi de yemek hizmetidir.

Beslenme, insanın açlık duygusunu bastırması ya da canının çektiği şeyleri yemesi değildir.

Beslenme insanın büyümesi ve gelişmesi, yaşamını sürdürmesi, sağlığını koruması ve geliştirmesi için besin tüketilmesidir.

Sağlıklı beslenme; bireyin yaşı cinsiyeti ve fizyolojik durumu göz önünde bulundurularak İhtiyacı olan tüm besin öğelerini yeterli miktarda karşılanmasıdır.

Hastanelerde beslenme hizmetleri; yalnızca personelin ve hastaların yemek gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik üretim ve dağıtım etkinliklerine değil, aynı zamanda gıda madde ve malzemelerin satın alınması ve muayene edilmesi etkinliklerini de içermektedir.

Yemek seçimi, malzeme siparişi, sunumu, yemeklerin kalitesi ve süreç içerisindeki tüm hizmetler son derece önemlidir.

Hastanelerde yemek hizmetlerinin amaçları ise şöyle sıralanır

  1. Hastane personelinin ve hastaların yemek gereksinimlerini beslenme bilimi ilke ve kuralları doğrultusunda karşılamak
  2. Yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlayarak personelin güdülenmesi ve verimliliğini arttırmak

3 İyi bir beslenme hizmeti sağlayarak personelin iş motivasyonu ve örgütlü bütünleşmesini gerçekleştirmek.

4 Yatan hastaların hastalık koşullarına ve önerilen tedavi biçimine uygun biçimde beslenmesini sağlamak

Sağlık bakanlığı hastanelerinde yemek hizmetleri daha önce hastanelerin kadrolu personelleri tarafından hastane bünyesinde yürütülürken;  son yıllarda kamu hastaneleri birliğinin yaptığı ihaleler karşılığında dışarıdan hizmet alımı şeklinde taşeron şirketlere yaptırılmaktadır.

Ve  kar amacı güden bu taşeron firmaların sağlık çalışanlarına sunduğu yemek hizmetlerinin  besin öğeleri ve değerleri açısından yetersiz olması,  sağlıksız gıdalardan oluşması, yemeklerin sunuş şeklindeki sıkıntılar ve yemek çeşitliliğinin eksikliği gibi nedenlerden dolayı  sağlık çalışanları mağdur edilmektedir.

Ayrıca bu firmalarda taşeron olarak çalışan yemekhane personellerinin ücretlerinin zamanında ödenmemesi,  hem hizmet alan bizleri hem de hizmet veren yemekhane emekçilerini olumsuz etkilemektedir.

Sürekli aynı yemekleri yememizi istemeyen Taşeron firmalar zaman zaman yemeklerin içerisine farklı lezzetler katarak biz sağlık çalışanlarına tatlı sürprizler yapmaktadırlar.  Son olarak uzakdoğu mutfağından esinlenerek yemeklere salyangoz koyarak bu sürprizlerine bir yenisini eklemişlerdir. Bizler sağlık çalışanları olarak artık  daha kötü nasıl olabilir diye beklemekten bıktık.  Tüm bu olumsuzluklar yüzünden bir çok sağlık çalışanı ve hasta  yemek ihtiyaçlarını hastaneden karşılayamamaktadır. Ya evden getirdikleri yemekleri yemekte ya da dışarıdan yemek söylemektedirler. Bu durum da hem maddi açıdan hem de manevi açıdan sağlık emekçilerini olumsuz etkilemektedir. Bizler  gecesiyle gündüzüyle, nöbetiyle vardiyasıyla fedakarca hizmet sunan sağlık emekçileri olarak insanca, temiz bir yemeği hak ediyoruz.

Sağlık emekçilerinin bu konuyla ilgili taleplerimiz şunlardır;

  1. Yemek hizmetleri daha önce olduğu gibi hastanelerde kadrolu personeller tarafından yapılsın.
  2. Yapılan yemeklerin kalitesi, kontrolü, güvenliği ve denetimi hastane çalışanları tarafından oluşturulan bağımsız bir heyet tarafından kontrol edilsin.
  3. Yemek çeşitliliği tüm çalışanların isteklerini karşılayacak şekilde genişletilsin.

Daha iyi bir sağlık hizmeti sunmak ve iş motivasyonunu sağlamak için taleplerimizin karşılanması gerekmektedir. Son olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak bu sorunun takipçisi olacağımızı bir kez daha  ifade etmek isteriz.

haydarpasayemek2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]