ANTALYA; 2016 YILI BÜTÇESİ EMEKÇİLERE SALDIRI BÜTÇESİDİR

Facebook
Twitter
WhatsApp

KESK Antalya Şubeler Platformu 2016 Bütçesine ilişkin BES Antalya Şube binasında basın toplantısı düzenledi.
Basın toplantısı öncesi Artvin’de altın madenine karşı direnen Artvin halkına selam gönderildi.
“Artvin’in Cerattepe bölgesinde altın madenine karşı doğasına sahip çıkan, doğayı ve yaşamı savunan Artvin halkını selamlıyoruz. Artvin halkına yönelik iki gündür süren devlet terörünü kınıyoruz” denildi.
Ardından KESK Antalya Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Ayar konu ile ilgili basın açıklamasını okudu.
Mustafafa Ayar;
2016 BÜTÇESİ SAVAŞ, İŞSİZLİK VE EMEKÇİLERE SALDIRI BÜTÇESİDİR
1 Kasım erken genel seçimleri nedeni ile 2016 yılı bütçe süreci olağan süresi içerisinde kanunlaşamamış, 2016 yılının ilk üç ayı geçici bütçe ile yürütülmüştür. 2016 yılı bütçe görüşmelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu aşaması 17 Şubat tarihinde görüşülecek Maliye Bakanlığı bütçesi ile tamamlanacak olup, daha sonra bütçe tasarısı TBMM genel kurulunda görüşülerek yasallaşacaktır.
Bütçe, siyasi iktidarın kimlerin ya da hangi sınıfın çıkarlarını temsil ettiğini gösteren en önemli ekonomik ve siyasal belge olup 24 Kasım 2014 tarihinde kurulan 64. Hükümetin açıkladığı hükümet programından bağımsız değerlendirilemez.
AKP’nin 2002 yılında iktidar olmasından geçen 13 yıllık süreçte, öz itibariyle birbirinin aynısı olan bütçe süreçlerinden birisini daha yaşamaktayız.
2016 YILI BÜTÇESİ BİR SAVAŞ BÜTÇESİDİR
2016 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı, tam anlamıyla bir güvenlik ve savaş bütçesi olarak hazırlanmıştır. Türkiye’nin içeride ve dışarıda savaş ve şiddet politikalarında ısrarcı olduğu bütçede görülmektedir.
7 Haziran seçimleri sonrasında başlayan çatışmalı süreç, 1 Kasım ile birlikte topyekûn bir savaş stratejisine dönüştürülerek derinleştirilmiştir. Böyle bir dönemde hazırlanan 2016 bütçesi bir taraftan işçi ve emekçileri ağır vergi yükü altında ezmeyi hedeflerken, diğer taraftan savunma ve güvenlik harcamalarındaki belirgin artış üzerinden başta bölge illeri olmak üzere, tüm ülkede baskıcı, otoriter bir yönetim anlayışını yerleştirmeyi hedeflemektedir.
İçerde adı konulmamış bir savaş yaşanırken Suriye konusunda savaş çığırtkanlığının artarak devam ettiği bir süreçte, askeri ve güvenlik harcamaların bir önceki yıla göre 51 Milyar 883 milyon TL’den 62 Milyar 300 milyon TL’ye çıkarılmıştır.
2016 YILI BÜTÇESİ EMEKÇİLERE SALDIRI BÜTÇESİDİR
Gerek hükümet programında, gerekse de 2016 yılı bütçe tasarısında, emekçilerin kazanılmış haklarının gaspına dönük kimi adımlar ve yaklaşımlar yer almaktadır. Taşeron çalışma sistemin temel istihdam rejimi haline getirmeyi başaran AKP iktidarı, esnek çalışma biçimlerini ve güvencesizleştirmeyi temel hedef haline getirmiş, yine gündeme getirdiği kiralık işçilik modeli ile modern insan pazarlarının kurulmasının önünü açmaktadır. AKP 657 sayılı DMK’da değişikliğe giderek kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmayı hedeflemekte, sermaye kesimlerinin kıdem tazminatı maliyetinden rahatsızlıkları AKP tarafından talimat olarak algılanmaktadır. Emekçilerin talepleri 2016 yılı bütçesinde yok sayılmaya devam etmektedir.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]