MTK Toplantımızı Yaşatma İçin Yola Çıkan ve Güvenlik Güçlerince Öldürülen Eyüp, Şehmus ve Aziz arkadaşlarımıza adanmıştır.

 8.Dönem 6. MTK toplantımızı 25-26 Şubat 2016 tarihlerinde 78 temsilcinin katılımı ile Eğitim-Sen Genel Merkez toplantı salonunda gerçekleştirdik.

İki gün süren toplantıda geçmiş sürecin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönem programı çıkarılması başlıklarında yoğun bir tartışma yürütüldü.

Önümüzdeki dönemde savaşın yoğunlaşacağı; buna bağlı olarak yaşam hakkı ihlali başta olmak üzere bir çok hak ihlalinin yaşanacağı şu ana kadar yaşananlardan açıkça görülmektedir. Geçmişte bu güne savaşa karşı barışı, faşizme karşı halkların kardeşliğini savunan SES, önümüzdeki dönemde de barış mücadelesinde ısrar edeceği MTK’ mızca da kararlılıkla ifade edilmiştir.

Savaşın diğer yüzü ise güvencesizlik olarak bizlere yansımaktadır. Bu dönem aynı zamanda emekçilerin haklarının budandığı bir dönem olmakla birlikte güvencesizlik temel bir istihdam biçimi olarak görülmektedir. Aynı şekilde güvencesizliğe karşıda mücadele kararlılığımız ifade edilmiştir.

Kadın kırımı devam etmektedir. Bir taraftan eril bir zihniyetle kadınlar başta çalışma yaşamı olmak üzere her alanda dışlanmakta, buna karşı direnen kadınlar ise öldürülmektedir. Kadın mücadelesi yükselerek buna karşı direnişini yükseltecektir. Kadın istihdamının yoğun yaşandığı iş kolumuzda da bu mücadele yayılarak ve büyüyerek devam edecektir.

Doğa katliamlarına izin verilmeyecektir. Yaşamımız ve geleceğimiz için doğa mücadelesi temel başlıklarımızdan olacaktır.

Sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan ve toplum karşıtı olan politikalara karşı çıkarken sömürü ağı gittikçe yayılan bu alanda emek mücadelesini yükseltme kararlığını ifade eden MTK’mız, aynı zamanda örgütlüğünü geliştirerek ve kurumsallaştırarak bu direnişi yükseltmeyi kararlaştırmıştır.

Sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

6.mtk-1

6.mtk-4

6.mtk-3

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]