İstanbul’da Sağlık Çalışanları’nın ‘Beyaz Nöbet’inde 8. gün

Facebook
Twitter
WhatsApp

Sağlık çalışanlarının “Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet” çağrısıyla başlattığı buluşma 8. gününü geride bıraktı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Monoblok önünde 20 Ocak 2016 günü bir araya gelen sağlık çalışanlarına Devrimci Sağlık-İş üyesi işçiler, SES Eşgenel Başkanı İbrahim Kara, Kadıköy Barış Bloğu’ndan temsilciler ve Suruç katliamında yaralanan Dr. Çağla Seven de katılarak destek verdiler.

Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın da katıldığı beyaz nöbette barış çağrısı bir kez daha yinelendi.

1 saat süren beyaz nöbetin ardından, SES Eş Başkanı İbrahim Kara, SES Aksaray Şube Yöneticisi Turan Karabağ, SES İst. Tıp Fk. Temscisi Ersoy Adıgüzel, SES Bakırköy Şube Yöneticisi Sinan Tuğrul ve İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan’dan oluşan heyet, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metnine imza veren İstanbul Tıp Fakültesi’nde görevli akademisyenlerden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr. Taner Gören, Prof. Dr. Betigül Öngen, Yrd. Doç. Dr. Nihal Aksakallı ve Dr. Coşkun Canıvar’ı odalarında ziyaret etti. Barış çağrısında yalnız olmadıkları mesajı verildi.

istbeyaznobet4

istbeyaznobet2

istbeyaznobet1

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]