EĞİTİMCİLER EĞİTİMİ 1. GRUBU EĞİTİM PROGRAMININ 1. BÖLÜMÜNÜ TAMAMLADI

Facebook
Twitter
WhatsApp

28 Şubat-1 Mart 2015 tarihinde başlayan 1.Grup Eğitimciler Eğitimi Programımızın 1. Bölümü 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan 5.toplantısı ile tamamlanmıştır.

5.Toplantıda;Anahtar sunumlar ve onun üzerinde yapılan tartışmalar sonrası grubun bundan sonra yapacakları tartışılarak yapılan program sonrası eğitimin ilk bölümü tamamlanmıştır.

Yapılan sunumlarda;

– Veysi Ülgen;KESK ve SES Tarihi –Emek Mücadelesindeki Yeri başlığında ; genel sendikal hareketi kısa bir giriş yaptıktan sonra, memur sendikaları tarihi tanıklıklarıyla birlikte güçlü bir aktarım oldu.Türkiye Cumhuriyetinde Memur sayısını artırma cabası; memurlaştırma ile sınıf mücadelesine geçilmiştir. Ayrıca sendikal mücadelenin engellenmesi içinde isim değişiklikleriyle birlikte “vesayet sendikacılığı” geliştirilmiştir. Tüm hükümetler bu politikalarda ısrar ettiği ifade edilmiştir. Ayrıca KESK kuruluşundan bu yana savunduğu ortak çalışanlar yasası ve örgütlenmesi güncel olarak daha bir gerekli hale gelmiştir. Bunun dışında başkada bir seçeneğin olmadığının altı kararlı bir şekilde çizilmiştir.

-M. Sıddık Akın; Kurumsal Sorunlarımız ve Önerileri Başlığında; Tüzük, karar organları ve örgütlenme şemamız aktarıldı. Örgütsel mekanizmamızdan yaşanan sorunlar ortak tartışmalarla değerlendirilmiştir.

-Mehmet Zencir; Sağlık Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği başlığında; yerelde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bu çalışmalar işyerlerinde üyelerle tekrardan bağ kurmanın ve yeni mücadele dinamiği açısında ivedilikle yürütülmelidir.

-Menderes Tutuş; Önümüzdeki dönem mücadele dinamikleri ve grup çalışması nasıl yürütülmeli başlığında; yeni çalışma düzeni köleleşmeyi dayatırken aynı zamanda yeni dinamikleri ortaya çıkarmaktadır. Bundan dolayı bu çalışma ile yeni dönem kadrosunu ortaya çıkaracak bir eğitim hareketi ortaya çıkarmalıyız. Bir an önce grubun pratik çalışma ile sürece dahil olunması ifade edildi.

-Cahide Sarı; Sendiklarda/KESK/SES ‘de Kadın başlığında; grup çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet rolleri konuşuldu.

-Mevlüt Ülgen- Cahide Sarı; sosyal medya ve haber hazırlama başlığında; yapılan bir etkinliği nasıl haberleştirilmelidir, etkinliğin görünürlüğü konusunda nelere dikkat edilmelidir, ayrıca sosyal medya ortamında etkili bir kampanya nasıl yürütülür başlıkları birlikte tartışıldı.

1.grup5.toplanti10

1.grup5.toplanti9

1.grup5.toplanti8

1.grup5.toplanti7

1.grup5.toplanti6

1.grup5.toplanti5

1.grup5.toplanti4

1.grup5.toplanti3

1.grup5.toplanti2

1.grup5.toplanti1

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]