“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” adıyla bir araya gelen 1128 akademisyenin imzaladığı, sivil ölümlerine ve savaş politikalarına dikkat çekerek Türkiye’yi anayasa ve uluslararası sözleşmelerle tanınan hakları daha fazla ihlal etmemeye ve barışa davet eden bildiriye resmi makamlar ve kurumlar tarafından verilen kin ve nefret dolu tepkiler oldukça kaygı vericidir. Çok sayıda üyemizin de içinde bulunduğu akademisyenler hakkında bu bildiriye attıkları imza nedeniyle soruşturma açılmıştır. Öncelikle barış talebiyle kaleme alınan bu bildiriyi sahipleniyor ve bildiriye imza atan tüm akademisyenlerin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Benzer biçimde SES Cizre Temsilcilik Yönetim Kurulu üyesi Abdülaziz Yural arkadaşımızın 30 Aralık 2015’te sokak ortasında katledilmesinin ardından hem sosyal medyada hem de bazı basın yayın organları aracılığıyla haberciliğin en basit kuralları bile çiğnenerek, sendikamız, üyelerimiz ve genel olarak saldırıların devam ettiği bölgelerdeki sağlık emekçileri hakkında hiçbir insani değerle bağdaşmayan, gerçeklikten tamamen uzak, son derece güdümlü ve alçakça haber ve yorumlar yaygınlaştırılmış ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız ve üyelerimiz açık kimlikleriyle hedef gösterilmişlerdi.

Zorbalığın toplumsal hayatın sıradan bir unsuru haline dönüştürülmesi ortada yönetmeye dair bir krizin varlığına işaret etmektedir. Hukukun adaletle ilişkisi son derece sorunlu hale gelmiştir. Devlet ve vatandaş arasındaki ilişki, haklar ve sorumluluklar üzerinden değil baskı ve şiddet mekanizmalarıyla işlemektedir. Bu ortamda katliamların faillerinden önce BARIŞ diyenler soruşturulmaktadır. Temel demokratik hakların kullanımı neredeyse imkansızlaşmıştır.  En temel haklarımızın ihlal edilmesi normalleştirilmek istenmektedir. Bu zorbalık düzenini kabullenmeyeceğiz, baskı ve ihlallere alışmayacağız!

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak sokağa çıkma yasaklarının başladığı günden bu yana, halkın yüz yüze olduğu ihlalleri sonlandırmak için mücadele ediyor, üyelerimize dönük baskı, saldırı ve tehditlere rağmen yaşamak ve yaşatmak için Barış demeye devam ediyoruz.

Savaşın giderek tırmandırıldığı bir ortamda barış demenin ve barışta ısrar etmenin her şeyden önce insani bir sorumluluk olduğunu düşünüyor ve bu bildiriye imza veren ve vermeye devam eden herkesle bu sorumluluk bilinci ile ortak mücadele içinde olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]