Yeter Artık: Çatışmalar Son Bulsun Sağlık Kurumlarına ve Sağlık Emekçilerine Yönelik Saldırılar Durdurulsun!

Facebook
Twitter
WhatsApp

Bölgede yaşanan çatışmalı ortam nedeniyle hastanelerin bombalanması, silahlarla taranması, hastanelerin askeri karargaha çevrilmesi, sağlık emekçilerinin sağlık     hizmeti vermesini engellediği gibi, kendi yaşamları da tehlikedir. Hastanenin bodrum katındaki sığınıkta bombalardan, mermilerden kendilerini korumaya çalışırken, insanların yaşamı için mücadele etmektedirler.

Konuya ilişkin sağlık emek ve meslek örgütleri olarak Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Gönül Erden okumuştur. TTB Merkez Konseyi Başkanı Beyazıt İlhan’da kısa bir konuşmayla duygularını ifade etmiştir. Açıklamadan sonra yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin ve bombalanan hastanenin fotoğrafları Sağlık Bakanlığı duvarına asıldı.

Ayrıca diğer illerde de basın açıklaması yapılmıştır.

 

Basın Açıklaması İçin >>>

18aralikankara1

18aralikankara3

18aralikankara5

 

18aralikankara4

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]