Taşeron işçilerin hak mücadelesini işten atmalarla bastıramazsınız

Taşerona karşı mücadelemizin simgelerinden birisi haline gelen Adana Balcalı işçisi üniversite yönetiminin saldırısı ile karşı karşıya. Muvazaalı çalıştırıldığımıza ilişkin mahkeme kararlarını yıllardır hiçe sayanlar şimdi de ücretlerimiz için yaptığımız eylemleri bahane ederek örgütlü irademize saldırmaktadır. Sendikamızın Örgütlenme Daire Başkanı Mustafa Hotlar’ın zamanında alamadığımız ücretlerimiz için gerçekleştirdiğimiz eylemin ardından işten atılması, bu hastanede doğrudan taşeron işçilerin örgütlü gücüne yönelik bir saldırıdır. Bu saldırıya yanıtımız nettir: ne haklarımızdan ne mücadelemizden vazgeçeriz.

Değerli mücadele arkadaşlarım bugün, bu haksızlığa izin vermeyeceğimizi göstermek için bir aradayız. Bizler biliyoruz ki daha önce olduğu gibi bu gün bu mahkemede de haklılığımız bir kez daha tescillenecek. Bilindiği üzere uzunca bir zamandır Balcalı üniversitesi hastanesinde biz emekçilerin ücretleri geç ödenmekte, söz konusu gecikmeye ilişkin hiçbir açıklama yapılamamaktadır. Bu nedenle 7 Ağustos sabahı bir eylem gerçekleştirerek hakkımız olan ücretlerimizin zamanında yatırılmasını istedik.

Bir sistem düşünü ki tek bir dakikanız bile boş geçmeden sizden çalışmanızı, hiçbir durumda görevinizi aksatmamanızı beklesin. Fakat sizin aksatmadan gerçekleştirdiğiniz hizmet karşılığında ücretlerinizi keyfi bir biçimde ödesin. Bir sistem düşününki en doğal hakkınız olan, alın terinizin karşılığı olan ücretiniz için sizi hak talep eder hale getirsin. Bununla da yetinmeyip en doğal hakkınız olan ücretinizi istediğiniz için sizi işten atsın. İşte bu akıldışı, haksız hukuksuz, riyakar sistemin adı taşeron sistemidir.

Bu kölelik sistemine karşı mücadelemizi sindiremeyenler haklı mücadelemizi bastırmak için işten atma yoluna gitmiştir. 7 Ağustos günü gerçekleşen eylemimiz bahane edilerek sendikamızın Örgütlenme Daire Başkanı Mustafa Hotlar 13 Ağustos itibariyle işten atılmıştır.

Bu işten atma saldırısı bizlerin hak mücadelesini bastırma amacı taşımaktadır. Yıllardır bizi hukuka aykırı bir biçimde ihalelerle çalıştıranlar şimdi de bu hukuksuzluğu ifşa eden, taşeron işçilerin haklarını kazanmasında çatı görevi gören sendikamızın yöneticisini işten atarak kendince intikam almak, gözdağı vermek istemiştir. Sendikamız yönetiminin doğrudan hedef alındığı bu işten atma ile Balcalı işçisine bir mesaj vermek istemiştir.

Buradan Adana Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ve Balcalı Hastanesi Yönetimine sesleniyoruz. Mesajınızı aldık yanıtı burada var gücümüzle veriyoruz. Baskı, tehdit ve işten çıkarmalarla bizleri suskunluğa mahkum etmek isteyenlerin karşısında örgütlü mücadelemizden aldığımız güçle duracağız. Bizleri yok sayan, emeğimizi değersizleştirenler sesimizi kısmak istese de örgütlü mücadelemiz ve birliğimizle bu saldırıların karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Siz haksızlığı hukuksuzluğu kendinize kılavuz edindiğiniz sürece tavizsiz bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Bugün burada aramızda bulunan dost kurumlarla, çalışma arkadaşlarımız ve mücadele arkadaşlarımızla elbirliği yapacak birleşe birleşe kazanacağız.

Taşerona karşı mücadele yargılanamaz, insanca bir yaşam talebi mahkemelerde yargılanamaz.

Bizler yıllardır taşeron sistemi fiili ve meşru mücadelemizle mahkum ettik, daha düne kadar yok sayılan taşeron işçilerin varlığını görmek istemeyenlerin, taleplerini duymak istemeyenlere varlığımızla dimdik karşılarında durduk.

Siz taşeronsunuz hiçbir hakkınız yok diyenler, ağır bedeller ödeyerek yürütmüş olduğumuz mücadeleler sonucu yasa çıkarmak zorunda kaldılar.

Dün olduğu gibi bu günde bizleri yok sayanlar, mahkeme kararlarını tanımayanlar bilmelidir ki bizler her zaman olduğu gibi bugünde tüm saldırılarınıza, baskılarınıza karşı bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Taşerona karşı mücadele hiçbir mahkeme salonuna sığmaz.

İşte bu yüzden var gücümüzle bu saldırılara karşı duracağız. Hak alma mücadelemize karşı bu saldırıya birleşerek ve kararlılıkla yanıt vereceğiz.

Emeğimize, hakkımıza, geleceğimize el uzatanları durduracak güç ellerimizde.

Biz Haklıyız biz kazanacağız

Yaşasın taşeron işçilerin mücadelesi

Yaşasın sınıf mücadelesi

 

DEV SAĞLIK İŞ         – SES – ADANA TABİP ODASI – GENEL İŞ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]