Sayıştay 2014 yılı Denetim Raporu SGK’nin zararını gözler önüne serdi. 1 milyon sahte sigortalı tespit edildi ve bu yolla devlet yarım milyar zarar etti. SGK’nin ayrıca 34 milyar prim alacağını da tahsil etmediği ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili Sayıştay 2014 yılı Denetim Raporu, devletin sosyal güvenlik alanında uğratıldığı zararı kalem kalem gözler önüne serdi. Sahte sigortalı sayısından haksız maaş ödemesine kadar birçok başlıkta zarar eden SGK, ayrıca 34 milyarlık prim borcunu tahsil etmek için yasal işlem başlatmadı.

34 milyarlık prim alınmıyor!
Sayıştay tarafından yapılan tespitlerden ilki, prim borçlarının tahsil edilmemesi. Tespite göre SGK’nın alacağı olan prim borcunun toplamı 34 milyon 914 milyon lira. Aynı tespite göre, SGK yöneticileri, bu borcu alabilmek için yasal işlemi başlatmadı.

Bir başka tespit de sahte sigortalı sayısından edilen zarar. 18 milyon sigortalı çalışanın bulunduğu 2013 yılının mercek altına alındığı rapora göre, yıl içerisindeki sahte sigortalı sayısı bir milyon. Devletin sahte sigortalılar yüzünden ettiği zarar ise 594 milyon 134 bin lira.

Sağlık alanı denetiminde de devletin milyonlarca lira zarar ettiği görüldü. Raporda, kurum zararının toplamda 11 milyon 675 bin lira olduğu belirtildi. Sağlık hizmet sözleşmesi gereği önerilen ceza tutarı 98 milyon 693 bin lirayken, sosyal sigorta alanında tespit edilen ek matrah tutarı 57 milyon 923 bin lira, fark tahakkuk tutarı da 84 milyon 692 bin lira olarak kayda geçti.

Hak etmeyene de aylık vermişler
Sayıştay denetçileri, gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde tespit edilen prim matrah tutarının 58 milyon lira olduğunu ortaya çıkarırken, bunun karşılığı olarak idari para cezasının tutarı da 361 milyon lira.

SGK’da ortaya çıkarılan bir başka skandal da haketmeyenlere aylık verilmesi. Yapılan tespitlere göre, SGK tarafından hak etmeyenlere verilen aylıklardan dolayı devlet bir buçuk milyon lira zarar etti. Suiistimal edilen sağlık hizmetinden edilen zarar ise 280 milyon 180 bin lira iken eczanelerin suistimallerinden dolayı da devletin 18 milyon 862 bin lira zarar ettiği ortaya çıktı.

***

‘Sehven yemiş’
Raporda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2014’te kendi bütçesini 98 milyon lira aşarak 5 milyar 704 milyon 466 bin lira harcadığı belirtildi. Sayıştay raporunda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın döner sermaye kaynaklarından kullandığı 23 milyon liranın akıbetinin nerede olduğunun bilinmediğine dikkat çekildi. Diyanetin 2014 yılı faaliyet raporunun incelenmesinde genel bütçe kaynaklarından tahsis olunan ödeneklerin kullanımına ilişkin yer verilirken, bu 23 milyon hakkında bilgi verilmediğinin altı çizildi. Diyanet’in konuyla ilgili yanıtı ise “Gelecek yıl bilgileri veririz” oldu.

Kurumun faaliyet raporunda ayrıca 2013 yılı iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında özet bilgilere yer verilmediği tespit edildi. Diyanet’in mali denetim sonuçları hakkında neden özet vermediği yönündeki soruya verdiği yanıt ise “Sehven olmuş” şeklinde oldu.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]