Anayasa Mahkemesi: Greve katılımın cezalandırılması sendikal hakkın ihlalidir

Anayasa Mahkemesi, Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu‘nun karan ile 28 ve 29 Mart 2012 tarihlerinde tüm ülke çapında gerçekleştirilen iki günlük “UYARI GREVİ”ne katılan sendika üyesine “mazeretsiz olarak göreve gelmediği” gerekçesiyle verilen uyarı cezasını ‘SENDİKAL HAKKIN İHLALİ` olarak nitelendirmiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın idare

Devamı »

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ, SAĞLIK HAKKININ KAPSAMINI SÜREKLİ DEĞİŞTİREN TEBLİĞLERLE DÜZENLENEMEZ!

Kapitalizmde toplumsal alana dair düzenlemeler, kapitalist üretim ilişkilerinin devamlılığını hedefleyici tarzdadır. Sosyal devlet döneminde insan (vatandaş), kamusal hakları üzerinden tanımlanırken ve bu haklardan faydalanmak kamusal bir güvenceye dayandırılırken, 80’li yıllardan itibaren kamuya ait hizmet ve ekonomik etkinlik alanlarının özelleştirilmesiyle beraber kamu otoritesi- vatandaş ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır. Asıl olarak

Devamı »

Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetvelinin İptali İçin Dava Açtık

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerini fazla çalıştırmaya zorunlu bırakmak ve sözleşme feshi tehdidi altında çalıştırmak amacı ile düzenlenen yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali talebiyle dava açtık. Sağlık Bakanlığı’nın Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık emekçilerine haftalık 40 saatlik çalışma süresin dışında nöbet dayatmasına karşı bu düzenlemenin çalışma hakkına aykırı olduğunu, dinlenme

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content