SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLERİNDEN 19 ARALIK GREVİNE DESTEK

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ BİZİM DE TALEPLERİMİZDİR, 19 ARALIK KESK GREVİ’İNİ DESTEKLİYORUZ!               KESK, 2014 bütçesini ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan sefalet zammını protesto etmek amacıyla 19 Aralık Perşembe günü bir günlük uyarı grevi yapacak. Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm

Devamı »

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÖRGÜTLERİNDEN 19 ARALIK GREVİNE DESTEK

KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ BİZİM DE TALEPLERİMİZDİR, 19 ARALIK KESK GREVİ’İNİ DESTEKLİYORUZ!               KESK, 2014 bütçesini ve kamu çalışanlarına yapılması planlanan sefalet zammını protesto etmek amacıyla 19 Aralık Perşembe günü bir günlük uyarı grevi yapacak. Aralarında Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Tüm

Devamı »

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İş Bırakma Eylemine Katılan Öğretmene Ceza Verilemeyeceğine Karar Verdi!

Bağlı sendikamız Eğitim Sen üyesi bir öğretmen 11.12.2003 tarihli iş bırakma eylemine katıldığı için 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmış, bu cezanın iptali istemiyle açılan davada Samsun İdare Mahkemesi 21.10.2004 gün ve E: 2004/776, K: 2004/1446 sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiş, bu kararın

Devamı »

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İş Bırakma Eylemine Katılan Öğretmene Ceza Verilemeyeceğine Karar Verdi!

Bağlı sendikamız Eğitim Sen üyesi bir öğretmen 11.12.2003 tarihli iş bırakma eylemine katıldığı için 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırılmış, bu cezanın iptali istemiyle açılan davada Samsun İdare Mahkemesi 21.10.2004 gün ve E: 2004/776, K: 2004/1446 sayılı kararıyla davanın reddine karar vermiş, bu kararın

Devamı »

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]

Skip to content