Genel Başkanımız Çetin ERDOLU ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hasan KALDIK Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olaylarını Araştırma Komisyonuna Sendikamız adına sunum yapmışlardır.

Komisyona, şiddetin basit bir “güvenlik” sorunu olarak algılanmaması gerektiği ve tüm boyutlarıyla değerlendirilmemesi halinde çözümün de doğru olmayacağı ifade edilmiştir. Aynı zamanda Ceza Yasasında caydırıcı bir hüküm konmasının olumlu bir gelişme olacağı, ancak yeterli olmayacağı da ifade edilmiştir.

Sendikamız raporunda Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin nedenlerini

  1. a)Hasta ve hasta yakınlarının şiddeti; Bakanlığın, Hükümetin ve İdarecilerin Dil ve Üslubu, Uygulanan Sağlık Politikalarının Etkisi
  2. b)İstihdam modelleri, iş yoğunluğunun yarattığı olumsuzluklar,
  3. c)Mobbing(Yöneticiler tarafından uygulanan yıldırma ve bezdirme),
  4. d)Atanmışların ve seçilmişlerin uyguladığı şiddet,
  5. e)İşyerlerinde kadrolaşmaya bağlı olarak çalışanlar üzerinde hegemonya kurma amaçlı baskı ve şiddet,
  6. f)İfade ve örgütlenme özgürlüğü karşısında sürgün, soruşturma, gözaltı ve tutuklamalardan kaynaklanan şiddet, ya da siyasal şiddet şeklinde açıklamış, bu başlıklar altında ayrıntılı bilgiler verilmiş, bunun üzerinden de çözüm önerileri sunulmuştur.

Sendikamız bu sunuma ilişkin bir yazılı rapor, Mobbing ile ilgili çalıştay dosyası ve Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongre Kitabını içeren bir dosya vermiştir. Sendikamız ayrıca güncel bir olay, 29 Ekim 2012 günü Ankara Numune Hastanesi’nde nöbetçi hekimlere, Emniyet yetkilileri, Sağlık Bakanlığı Bürokratları ve Başhekimlikçe uygulanan şiddeti de gündeme taşımıştır.meclisaglıktasiddetsunum 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]