3-4 Kasım 2012 Cumartesi ve Pazar tarihlerinde SES İstanbul Aksaray Şube olarak temsilci ve üyelerimize yönelik 2 günü kapsayan ve konaklamalı olarak Şile Değirmen Otel’de eğitim programı yapılmıştır.

Eğitim ve panel konuları ile eğitimci ve panelistler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

1- “Teknik ve teorik olarak sendikanın temel işleyişi. Sendikayı tanımak ve tüm temsilcilerin ortak bir dil kullanmalarını sağlamak.” (Aydın Erol)temsilciegitimi1

2- “Torba yasa ve diğer yasalarda değişen memur hakları. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun (4a-4b) son hali.” (Songül Beydilli)

3- “663 Sayılı KHK ve Kamu Hastane Birlikleri Yasası neler getirdi, neler götürdü. ( Dr. Osman Öztürk)

4- Panel; “Dünyada ve Ülkemizde gelişen olayların emekçilere yansıması. “ (Panelistler: Nuray Sancar, Foti Benlisoy- Moderatör: Yeliz Polat)

            3 Kasım Cumartesi günü saat 10.30’da SES Aksaray Şube Eğitim, Basın Yayın ve Sosyal Sekreteri Ümit Aygül’ün açılış sunumun ardından SES Aksaray Şube Başkanı Ersoy Adıgüzel gündemi değerlendiren eğitimin açılış konuşmasını yapmıştır. Eğitime, Dr. Osman Öztrük’ün sunumuyla başlanmıştır. Sunumunun ve ardından KHB ile ilgili katıldığı bir haber programından kısa bir film gösteren Osman Öztürk, daha sonra soruları cevaplayarak verimli bir eğitim gerçekleştirmiştir.

            Öğleden sonraki oturumda yapılan panel, moderatör Yeliz Polat’ın açış konuşmasıyla başlamıştır. Panelistler Nuray Sancar ve Foti Benlisoy’un 25’er dakikalık konuşmalarının ardından soru cevap şeklinde devam etmiştir. Tüm katılımcılar kafalarına takılan soruları sorarak ve fikirlerini beyan ederek panelin verimli geçmesini sağlamışlardır.

            İkinci gün olan 4 Kasım Pazar 2012’de saat 10.00’da yapılan 2010’dan 2012’ye SES Aksaray Şubetemsilciegitimi3 adlı belgesel nitelikli olan ve şubemizin 2010’dan 2012 Kasım ayına kadar yapmış olduğu tüm eylem ve tekinlikleri anlatan film ilgiyle izlenmiş ve katılımcılar beğenilerinikomisyon üyelerimize iletmişlerdir.

Film gösteriminin ardından Aydın Erol sunumunu gerçekleştirmiş ve ardından soruları cevaplandırmıştır. Sunum içeriği ve soru cevap kısımları katılımcılar tarafından tatmin edici bulunmuş ve beğeniyle karşılanmıştır. Son olarak Songül Beydilli sunumunu gerçekleştirmiş ve soruları cevaplamıştır.

            Katılımcılara eğitimle ilgili anket formu doldurtulmuştur. Anket formları değerlendirmesi ve mali rapor daha sonra gönderilecektir. Eğitimde katılımcıların genel isteği, yılda bir kez bu tür eğitimlerin yanı sıra, eğitimlerin hastanelerde veya şubede sıklıkla yapılması yönünde olmuştur. Eğitim komisyonu daha sık eğitim programları yapmak için planlama kararı almıştır.temsilciegitimi2

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]