“Kupa Tedavisi Sempozyumu”nun ikincisi bugün İstanbul’da başlıyor. Başbakan ve Dış İşleri Bakanı eşlerinin desteklediği ve açılışını yapacağı sempozyum, AKP döneminde sağlığın nerelere geldiğini göstermeye yetiyor. Kanıta Dayalı Geleneksel Tıp Sempozyumu” adıyla düzenlenen sempozyum, tarihte “HACAMAT” adıyla bilinen “Kupa Terapisi” bardakla vakum oluşturarak “sözde” kirli kanı temizleme yoluyla birçok hastalığın tedavisini sağladığı iddiasından yola çıkarak bu tedavi yönteminin Tıp gündemine girmesini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca bilimsel tıbba seçenek olarak sunulması da ayrı bir sorun.

AKP, bir yandan 4+4+4 adıyla bilinen Eğitim yasasıyla eğitimi gericileştirirken, bir yandan da toplumu, yaşam biçimiyle muhafazakarlaştırma sürecini de sürdürüyor. Ancak, uygulamalarıyla nasıl bir tezat içinde olduğu her adımda görülüyor, sırıtıyor.

Bir yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlığı ticarileştirip “ücretli” hale getirirken, bir yandan da “Gönüllü Sağlık Hizmeti”, “Kupa Terapisi” gibi tarikatların, cemaatlerin önünü açmakta, her alana egemen olmalarının önü açılmaktadır. Aynı durum eğitimde de görülmekte, ülke, sermayenin gelecekteki ihtiyaçları üzerinden yapılandırılırken, kendi ihtiyaçları üzerinden de gerici, muhafazakar, tevekkülcü bir kuşak yetiştirmeye yönelik programlar yapılıyor ama aynı zamanda eğitim piyasalaştırılıyor.

AKP toplumu ülkeyi yeniden yapılandırıyorsa, bizlere de bu oyunu bozmak, bu uygulamalara karşı mücadele etmek düşüyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Eğitim Yasasıyla Eğitim ve sağlığın piyasalaştırılmasına, gerici-muhafazakar bir Türkiye yaratma girişimlerine karşı mücadele etme kararlılığını göstermek, “Kupa” tedavisine karşı bilimsel Tıp’tan, gericileştirilmiş eğitime karşı da “Bilimsel, Laik, Anadilinde Eğitim” den vazgeçmeyeceğimizi her defasında tekrar etmek, bu mücadeleyi yükseltmek zorundayız.

Sendikamız SES ve konfederasyonumuz KESK bu mücadelenin öznesi olmayı sonuna kadar sürdürecektir. 28.09.2012

 

 

 

                                                        MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]