Depremle
her şeylerini kaybeden Van’lılar yaşadıkları sıkıntılar yetmezmiş gibi Sosyal
Güvenlik Kurumundan da darbeler yemektedir.

Daha önce muayene ve ilaçta alınan
katkı-katılım payları Türk Tabipleri Birliği ve sendikalarımızın açıklamaları
basının duyarlılığı sayesinde iptal edildi.

Şimdi
de hiçbir sosyal güvencesi olmayan depremzedeler muayene oldukları zaman
ilaçlarını eczanelerden parayla almak zorunda bırakılıyor. Bu durum 7269 sayılı
afet kanunu ile 5510 sayılı SSGSS yasalarına da aykırıdır. Bu durumun bir an
önce düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumuna
başvurduk. Başvuru yazımız ektedir.

Siz
değerli basın emekçilerinin bu konuyu takip etmesi ve gündemde tutması sorunun
çözümüne katkı sunacaktır. Bir an önce depremzede yurttaşlara reva görülen bu
durumun düzeltilmesini bekletmekte ve takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Basına
ve kamuoyuna saygı ile duyururuz. 18.11.2011

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU


SAĞLIK BAKANLIĞI’NA

ANKARA

Van ilinde deprem sonrası sağlık hizmetlerinin sunumuna
katkı sunan yönetici ve üyelerimizden aldığımız bilgiye göre; sosyal güvencesi olmayan vatandaşların
muayene olduktan sonra yazılan reçetelerini parayla almak zorunda
kaldıklarıdır. Bu bilgiyi bizzat eczanelerden ve eczacılar odası
yöneticileriyle de yaptığımız görüşmelerde teyit etmiş olmuş bulunuyoruz.

Doğal Afet ve Savaş Halinde;

7269 Sayılı Afet Kanunu
Madde 10 Son Paragrafı: “
Resmi hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır. Resmi
hastane ve tedavi evlerinde yer olmaması veya tedavi imkanı bulunmaması gibi
sebeplerle zaruri olarak hususi hastanelerde yapılan tedavi ücretleri sonradan
bu kanun mucibinde ödenir.” Denilmektedir.

5510 Sayılı Kanunun 75
Maddesi Son Cümlesi: “
Ancak
afet veya savaş hallerine bağlı nedenlerden
Kurumca yapılan sağlık hizmeti giderleri, giderlerin ödendiği takvim yılı
esas alınarak genel bütçeden Kuruma bir yıl içinde transfer edilir.” Denilmektedir.

Bu iki kanunun maddeleri göz önünde bulundurulduğu zaman
doğal afetlerin yaşandığı bölgedeki vatandaşların her türlü sağlık giderleri
devletçe karşılanmak zorundadır. Bu tür durumlarda kanunlarda yazılı bir madde
bulunmasa bile devletin vatandaşa karşı sorumlulukları vardır. Böylesine büyük
bir doğal afetin yaşandığı bölgede insanlar soğukla, açlıkla ve yaşam koşulları
ile mücadele etmektedir. Hijyen koşulların olmadığı, yeterli ve dengeli
beslenmenin imkansız olduğu, havaların eksi derecelerde olduğu Van gibi bir
ilde insanların hastalanma riskleri çok daha fazladır. Dolayısıyla da sağlık
hizmetlerine duyulan ihtiyaç çok daha fazla artmaktadır.

Yasal ve soysal devlet olma sorumluluğu başta olmak üzere;
insani ve vicdani bir sorumluluk olarak ta depremzede yurttaşlarımızın her
türlü sağlık hizmetlerine ve ilaçlarına bir an önce ücretsiz bir şekilde
kavuşması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bilgilendirir, saygılar sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]