GAZİANTEP:AKP HÜKÜMETİNİN HUKUK TANIMAZ, KEYFİ, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİNE HAYIR!

Facebook
Twitter
WhatsApp

TBMM’den 3 Mayısta
geçen bir yasayla Bakanlar kuruluna bazı kanunlarda değişiklik yapmak
amacıyla  kanun hükmünde kararname
yetkisi vermiştir.Bu sürenin bitimine 1 gün kala hükümet  6 kanun hükmünde kararname çıkarmıştır.Kanun
hükmünde kararnameler normalde meclisin tatilde olduğu yada faaliyette olmadığı
durumlarda çıkarılır. Oysa hükümet meclis faaliyette olduğu halde kamu
hizmetlerini tasfiye eden, özelleştiren, güvencesiz çalışmayı dayatan kanunları
meclise getirmeyerek meclisin iradesini yok sayarak hiçbir kitle örgütü başta
sendikalarımız ve meslek örgütleri görüşü alınmadan yangından mal kaçırırcasına
kararnameler çıkarılmıştır.Bu kararnamelerle Sağlık bakanlığı ve  bakanlığına bağlı teşkilat görevleri  yeniden yapılandırılıyor.

1999 yılında  mezarda emekliliğe
karşı çok ciddi eylemler yaptığımız dönemde Marmara depremi oldu.Bu deprem
nedeniyle ölen insanların acılarını paylaşmak yaralarını sarmak amacıyla herkes
seferber olduğu sırada o dönemin koalisyon hükümeti uluslar arası tekellerin
sermayenin istemlerini  yerine getirmek
amacıyla mezarda emeklilik yasasını çıkardılar.Yine o zihniyetin uzantısı olan
Akp hükümeti ülkenin deprem,çatışma ve savaş sarmalında olduğu bir dönemde
ülkemizde herkesi ilgilendiren sağlık hizmetinin sunumu ve sağlık hizmetinin
verecek personellerle ilgili düzenlemelerde köklü değişimlere neden olabilecek
kararnameyi bayram müjdesi olarak arife gününde çıkardı.

Bu kararnamelerde en çok bizi ilgilendiren
kısmı 30,31,32,33 ve 34 .maddelerinde kamu hastane birliklerin kurulmasıyla
ilgili düzenlemedir.Bu düzenlemeye göre il düzeyinde birlikler oluşturulacak.
Birliklerin başına  Sağlık bakanın
atadığı genel sekreter olacak .genel sekreter yardımcılarıyla beraber
personellerin çalışmasından sağlık hizmetinin sunumuna kadar her şeyden sorumlu
olacaktır.Personellere sözleşmeli statüde çalışma şekli getiriliyor.Kadrolu
çalışanların  aile sağlığı elemanları
veya aile hekimlerinin statüsü gibi aylıksız izine ayrılarak sözleşmelinin önü
açılıyor. Hastaneler  hasta potansiyeline
sağlık hizmetinin sunumuna göre A,B,C,D,E diye 
sınıflandırılıyor.Sekreterlik hastaneleri 6 ayda veya yılda bir kez
denetleyerek şartları yerine getirmeyen hastaneleri kapatma veya devretme
yetkisi veriliyor.Hizmet  satın alma
yoluna da gidilebilecek.Bu  uygulamayla
güvencesiz,örgütsüz,esnek kısacası kölelik çalışma koşulları başlamış
olacaktır.

Kanun hükmünde kararnamenin 58. maddesinde ülkemizde işsiz ebe ve
hemşireler varken ithal doktor, hemşire ve ebenin imkanına veren düzenlemenin
amacı örgütsüz ve  ucuz işgücü sağlık
emekçisi yaratılmak istenmektedir.Burada nitelikli değil, piyasa koşullarına
uyarlanmış ucuz sağlık hizmeti amaçlanmaktadır.

23 Ekim Pazar günü Van’da yaşanan
depremin ardından  bazı habercilerin
ırkçıların söylemlerine rağmen yaraları sarmak, acılara ortak olmak amacıyla
kardeş kokusu kardeş selamı duygusuyla yardım kampanyaları düzenlendi.Gaziantep
Kesk şubeler platformu olarak  yardım
kampanyası düzenledik. 2 gün önce de sağlık hizmeti vermek amacıyla 2 hemşire
ve 1 doktor gönderdik.Ülkenin her yerinden kitle örgütleri, gerek örgütlü gerek
örgütsüz her yerden yardımlar yapılırken ancak hükümetin kendi partisinden
olmayan belediye başkanını  valilik
aracılığıyla koordinasyona dahil etmemesi Kızılayın hantal ve ilk günde az
sayıda çadırın dağıtılması nedeniyle Van halkı ciddi bir mağduriyet
yaşamıştır.Başbakanın dış ülkelerden gelen yardımı başta kabul etmemesi yine
şehircilik ve çevrecilik bakanı Erdoğan bayraktar’ın  “çökmeyen binalara girilebilir ,Van ve Erciş
en güvenilir yer” demesinin ardından yaşanan 5.6 şiddetindeki artçı sarsıntıdan
sonra 44 kişinin ölmesine sebep vermesinden dolayı istifa etmelidir.Yine
başından beri yardımlar gelmesine rağmen 
dağıtımda beceriksizlik örneği gösteren çadır talep eden halka da
tazyikli su ve gazla cevap veren Vali de istifa etmelidir. AKP hükümeti Suriye
sınırından iltica edenlere gösterdiği duyarlılığı Van  halkına göstermemiştir.

Geçtiğimiz Mayıs ayında seçim döneminde Artvin’in Hopa ilçesinde
Başbakana karşı yaşanan protesto eylemlerinde 
emekli öğretmen Metin Lokumcu 
ölmüştü. Güvenlik güçlerinin tavrını 
protesto etmek amacıyla Ankara’da sendikalarının çağrısı üzerine eyleme
katılanların bir kısmı gözaltına alınmış işkence görmüş neticede savcılık
takipsizlik kararı vermişti.Ancak daha sonra  
Ankara adliyesinin idaresi  Büro
emekçileri sendikasına üye Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçay hakkında soruşturma
başlatmış ve neticede 2 katibin memuriyetten ihraç istemiyle  Adalet bakanlığına bağlı yüksek disiplin
kurluna önerilmesi kabul edilebilir değildir.Bu arkadaşlar bu tip eylemelere
katılması demokratik fili ve meşru bir eylemken 
sendikal mücadeleyi baskılamak, sindirmek amacıyla alınan bu kararı
kınıyoruz.Bu karar  derhal iptal
edilmelidir.

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası olarak  çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle hem
halkımızın hem de emekçilerin sağlık hizmeti alma ve verme noktasında ciddi
sorunları oluşacağını düşünüyor sağlığı hak olmaktan çıkaran sağlık hizmetinin
piyasa koşullarına terk eden bu kararnameler için önümüzdeki dönemde muhalif
odalarla, sendika ve kitle örgütleriyle beraber   kanun hükmünde kararnameler iptal edilene
kadar grev dahil her türlü eylem ve etkinlik içinde olacağız.

 

                                                    
                                                                                           GAZİANTEP 
SES ŞUBESİ

                                                                                                                                                YÖNETİM
KURULU ADINA

                                                          
                                                                      ŞB. BEHÇET EŞKİLİ

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]