Ruh 
Sağlığı ve  Hastalıkları Hastanesi’nin önünde Kamu Hastane Birlikleri Yasası 
ve toplu sözleşme ve grev hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizle ilgili basın
açıklaması yapıldı. 8 Ekimde Ankara’da yapılacak olan  mitinge çağrıda bulunuldu ve miting gerekçelerimiz
kamuoyunla paylaşıldı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]