Gün geçmiyor ki, yeni bir hak
ihlali ve gaspı yaşanmasın! Gün geçmiyor ki, yeni bir zam haberi gelmesin! Gün
geçmiyor ki, çalışma yaşamında düzenleme adı altında yeni bir güvencesizlik,
taşeronlaştırma ve piyasaya açılma gerçekleşmesin! Ve gün geçmiyor ki, yeni bir
gözaltı ve tutuklama dalgası ile uyanmayalım.

AKP’nin seçim sloganlarından biri
de, “Durmak Yok, Yola Devam”, idi. AKP polisi sloganın gereğini
yapıyor ve demokratik kamuoyunun, emek ve meslek örgütlerinin tüm uyarılarına
rağmen hukuksuzlukta sınır tanımıyor!

Dün, 17 Ekim 2011 tarihinde, İstanbul’da görev yapan Tunceli EĞİTİM SEN
eski şube başkanımız Mehmet Ali ASLAN ve Mardin eski EĞİTİM SEN şube başkanımız
Doğan ANGAY, EĞİTİM SEN üyesi Seyfettin YAVUZ İLE Kızıltepe SES eski şube
yöneticisi ve şimdiki Şube Disiplin Kurulu üyesi Şükran KOYUNCU gözaltına
alındılar.

Memur olan, adresleri bilinen,
kaçma şüphesi bulunmayan bu arkadaşlarımızın çağrılıp ifadeleri alınabilecekken
bu şekilde bir işleme tabi tutulmalarının nedeni,  emek ve demokrasi mücadelesinde öne çıkan her
kesime gözdağı vermektir.

Emekçiler bu gözdağı ve baskı
politikalarına, arkasındaki niyetlere ve hedeflenenlere yabancı değildir.
Teslim olmadık, olmayacağız.

Bu toprakların “sivil”
görünümlü yeni sıkıyönetim uygulamalarına değil, her zamankinden daha çok barış
ve demokrasiye ihtiyacı var.

Baskıları şiddetle kınıyor,
protesto ediyoruz. Son aylarda alıştırılmaya çalışıldığımız “eş zamanlı
operasyon” adı altında gerçekleştirilen kitlesel gözaltılar kapsamında
gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

 

KESK YÜRÜTME KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]