“2011 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ” HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI.

Facebook
Twitter
WhatsApp

17 Eylül 2011 Konfederasyonumuz (KESK),
DİSK, TMMOB ve TTB tarafından 2-3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleştirilecek olan “2011 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nin

hazırlıkları kapsamında, 17 Eylül 2011
Cumartesi Günü Ankara Tabip Odası’nda “Kongre Hazırlık Toplantısı” düzenlendi. Kongre
düzenleyicisi örgütlerin hem merkezi, hem yerel düzeyde yönetici ve üyelerinin
işçi sağlığı ve güvenliği alanına ilişkin “ortak bir dil oluşturması, bilgi
paylaşımında bulunması ve kongre hazırlık süreci ve kongre sonrasına ilişkin
görüş alışverişinde bulunması”  amaçlandı.

Toplantıya
Konfederasyonumuzu temsilen SES Genel Kadın Sekreteri Bedriye YORGUN, SES Kocaeli
Şubesinden Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, SES
İzmir Şubesinden Doç. Dr. Meral Türk Soyer, SES Ankara Şubesinden Dr. Celal
Emiroğlu, SES Diyarbakır Şubesinden Dr. Veysi Ülgen, SES Eskişehir Şubesinden
Dr. Birtürk Özkavak ve diğer iş kollarından üyeler katılım sağlamıştır.

Etkinliğin saat 10:00’ da başlayan
ilk oturumunda; Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu “Sağlık Kavramı ve Tanımı”na ilişkin sunum
yapmıştır. Kocaeli Sağlık YO, Hemşirelik, Halk
Sağlığı Hemşireliği Bölümünden Yard. Doç.
Dr. Özlem Özkan “İşçi Sağlığı-İş
Sağlığı Kavramı” ile ilgili sunumunu takiben DİSK adına Onur Bakır “İşçi
Sağlığı Kavramı ve Güncel Durum” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda ise; 2011 İşçi
Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nin örgütlenme sürecine ilişkin tartışmalar
yapılarak, Kongre sonrasında neler yapılabileceği, merkezi ve yerel düzeyde ne
tür çalışmalar/örgütlenmeler gerçekleştirilebileceği konusu üzerinde duruldu.

Ayrıca Kongre düzenleyicisi
örgütlerin yakın vadede ortak çalışmalar yürütmeyi planladığı İstanbul, Ankara,
İzmir, Diyarbakır, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Adana  illerinden katılımcıların da olduğu etkinlikte,
özellikle bu bölgelerde ne tür ortak çalışmalar yapılabileceği gündemi masaya
yatırıldı.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]