28 Eylül 2011 Çarşamba günü DİSK- İstanbul Merkez
Temsilciliği, KESK- İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB- İstanbul İl Koordinasyon
Kurulu ve TTB- İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla Galatasaray Lisesi önünde
toplanan emekçiler; “TÜM TEMEL HAKLARIMIZ İÇİN, İNSANCA YAŞAMI SAVUNUYOR,
EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ” pankartıyla Taksim Tramvay
Durağına meşaleli bir yürüyüş düzenlediler.

 Yürüyüş boyunca “8 Ekim’de Ankaradayız”, “Sahte Sendika
Yasasına Hayır”, “Toplu Sözleşme Hakkımız, Grev Silahımız”,
“Kıdem Tazminatı Gaspedilemez” , Hastaneler Halkındır Satılamaz”
sloganları atan emekçilere halktan alkışlarla destek verildi. Ortak basın
açıklamasını KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ersoy ADIGÜZEL gerçekleştirdi.
8 Ekim’de tüm emekçilerin talepleri etrafında Ankara’da buluşmasının önemine
vurgu yapılan açıklama, mücadelenin ortaklaştırılması gerektiği ifade edilerek
son buldu.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]