SAĞLIK EMEKÇİLERİNE UYGULANAN ŞİDDETİN NEDENİ OLAN PROGRAMIN VE SÖYLEMİN SAHİPLERİ VE ÇALIŞANDAN YANA DEĞİL, ÇALIŞTIRANDAN YANA TAVIR İÇİNDEKİ ANLAYIŞLA ŞİDDET ÖNLENEMEZ.

Facebook
Twitter
WhatsApp

BASINA VE KAMUOYUNA

SAĞLIK EMEKÇİLERİNE
UYGULANAN ŞİDDETİN NEDENİ OLAN PROGRAMIN VE SÖYLEMİN SAHİPLERİ VE ÇALIŞANDAN
YANA DEĞİL, ÇALIŞTIRANDAN YANA TAVIR İÇİNDEKİ ANLAYIŞLA ŞİDDET ÖNLENEMEZ.

Sağlık Bakanlığı’nın 
katılımı ve Memur-Sen’e bağlı
Sağlık-Sen ile HAYASAD (Hasta Yakınları Derneği) tarafından 24 Eylül 2011
tarihinde İstanbul’da “EMEĞE SAYGI,
ŞİDDETE -0- TOLERANS”
sempozyumu düzenleniyor. Sağlık emekçilerine artan
şiddet olaylarını ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim olarak ifade edilen bu
sempozyumun düzenlenmesini izleyen süreçte yine ortak bir çalıştay yapılacağı
ve hastanelere ortak logolu afişler asılacağı da belirtilmektedir.

 

Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulamaları ve bugüne kadarki
Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın kışkırtıcı söylemleri sonucu artan şiddet
olaylarının, bu şiddete neden olan bakanlık ve bakanlığın her dediğini
onaylayan; çalışanların haklarını değil, hükümetin uygulamalarını savunan
Sağlık-Sen ortaklığıyla düzenlenen bir sempozyumla engellenmeye çalışılmasının
inandırıcılığını sorgulamayı, şiddete maruz kalan ve şiddet ihtimaliyle karşı
karşıya olan sağlık emekçilerine bırakıyoruz.

 

Hizmetin büyük bölümünü “Taşeron”
eliyle yürüten, taşeronun eliyle çalıştırılanların işten atılmasına ses
çıkarmayan, döner sermaye adaletsizliğini her gün daha da arttıran, kamu
emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırmak için sürekli düzenlemeler yapan
bir anlayış ile bu anlayışın neredeyse tüm uygulamalarını onaylayan bir
“sendika”dan  “Emeğe Saygı” göstermesini,  “Şiddete -0- Tolerans” için gerekli
koşulları sağlamasını beklemek için geçmişteki uygulamalara bakmak yeterlidir.
Kaldı ki, sağlık emekçilerine yönelik şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmadan
ortak afişlerle ortadan kalkacağını düşünmenin de mantığını anlamak mümkün
değildir. Daha kısa bir süre önce hasta ve hasta sahiplerine hastanelerin
denetiminde yer alması adı altında “muhbirlik” yaptırarak şiddete adeta
davetiye çıkaran anlayıştan bunu beklemek ne derece gerçekçidir?

 

Tüm sendikalar ve sağlık alanında bulunan örgütlere eşit
mesafede durması gereken Sağlık Bakanlığının Sağlık-Sen’le ortak bir faaliyet
yürütmesi bir yana, bakanlığın, bu sempozyumun çağrı ve davetini İstanbul İl
Sağlık Müdürlüğü’nün sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazı yoluyla yaptırması,
tıpkı ortaklaştığı, çalışanların hiçbir hakkını savunmayan “sendika” gibi emeğe
ne ölçüde saygılı olduğunu göstermektedir.

 

Sağlık emekçilerine uygulanan şiddetin nedeni olan programın
ve söylemin sahipleri ve çalışandan yana değil, çalıştırandan yana tavır
içindeki anlayışla şiddet önlenemez.

 

Sağlık Bakanlığı’nı, şiddete neden olan söylem başta olmak
üzere, tüm uygulamalardan vazgeçmeye, sendikalar arası ilişkide tarafsız
davranmaya çağırıyoruz. Şiddetin esas nedeni Sağlıkta Dönüşüm Programı ve bu
programın sağlık hakkını ortadan kaldıran uygulamalarıdır. Sendikamız SES; “Nitelikli, Ulaşılabilir, Ücretsiz Sağlık
Hizmeti”
nin KAMU tarafından ve kamu çalışanları eliyle verilmesi için
mücadelesini sürdürecektir. Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması,
çalışanların iş ve ücret güvencesinin olduğu, katkı ve katılım paylarının
olmadığı bir kamusal sağlık sistemiyle mümkündür.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]