8 Ekim 2011 tarihinde Ankara da yapılacak
olan ”Eşit, Özgür, Demokratik Bir Türkiye İçin”, “İnsanca Yaşamı Savunmak
İçin”  Mitingine hazırlık kapsamında KESK YK Üyesi Canan Çalağan ve
sendika MYK’larından oluşan heyet ilimizi ziyaret etti. 

Ziyaret kapsamında KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan tarafından basın
açıklaması yapılmıştır.

 
                                                                      

Değerli basın emekçileri

AKP Hükümetinin politikaları her geçen gün yoksulluğu ve işsizliği
artırırken; gelecek endişesi tüm toplumu sarmış durumda. Seçimlerde aldığı oy
oranının yarattığı sarhoşluğu üzerinden atamayan AKP hem iç hem dış politikada
ülkeyi hızla uçurumun eşiğine sürüklüyor.

9 yıldır iktidarda olan hükümetin tüm sivilleşme ve demokrasi
söylemlerinin ne anlama geldiğini artık çok iyi biliyoruz. Ustalık dönemi
uygulamaları ile AKP 12 Eylül askeri darbe döneminin ağır antidemokratik
koşullarını bile geride bıraktı.

Değerli basın emekçileri

Hükümet kendi iktidarına biat etmeyen tüm muhalif toplumsal kesimler
üzerinde bir baskı ve korku imparatorluğu yaratmak istiyor…

Türkiye’de emekçilerin, halkın yaşadığı sorunlar giderek ağırlaşırken,
haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı sesini yükseltenler, demokratik
tepkilerini dile getirenler şiddetle, gözaltı ve tutuklamalarla susturulmaya,
baskı altına alınmaya çalışılıyor.

Konfederasyonumuzun yürüttüğü emek ve demokrasi mücadelesini
hazmedemeyen hükümet, sendika yöneticilerimizi, üyelerimizi hiçbir hukuksal
temeli bulunmayan zorlama iddialarla cezaevlerine hapsediyor.

Son olarak bu sabah Urfa’da aralarında Eğitim sen Urfa Şube başkanımızın
da bulunduğu 11 üyemiz gözaltına alındı. Şu anda Urfa’da ki arkadaşlarımızla
birlikte KESK üyesi yaklaşık 30 arkadaşımız tutuklu bulunuyor.

Bu vesileyle üyelerimize dönük bu saldırıyı tüm konfederasyonumuza ve
sendikal mücadeleye yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz.

Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. 20 Yıla varan mücadele
tarihimizde buna benzer birçok saldırıyla karşı karşıya geldik ancak yılmadık,
bundan sonrada asla yılmayacak, susmayacağız. Hükümete tavsiyemiz
kararlılığımızı ölçmek yerine mücadele tarihimize bakmasıdır.

Değerli Arkadaşlar…

Bu gün itibariyle ülkenin en temel sorunu olan Kürt sorununda 30 yılı
aşan savaşın ardından, çözüme dair sınırlı da olsa umutların yeşermeye
başladığı bir dönemde Hükümet  “yeni”
diye tanımladığı bir süreçle ülkeyi yeniden 90’lı yılların savaş sarmalına sürüklüyor.

Yıllardır akan gözyaşı,40 bine yakın insanımızın yaşamını yitirmesi,
barış isteyenlere uygulanan ağır baskı ve zor bu ülkede yaşanmıyormuş gibi
Başbakan Ortadoğu ülkelerinde demokrasi nutukları atıyor.

Bu ülkenin emekçileri yıllardır savaşın bedelini, ekonomik ve demokratik
hakları kısıtlanarak en ağır biçimde ödemektedirler. Askeri ve siyasi
operasyonların durması, gerekli koşullar sağlanarak müzakere süreçlerine devam
edilmesi, barışın bir an evvel tesisi bu ülke emekçilerinin öncelikli
talepleridir.

Değerli b basın emekçileri…

Bu siyasal atmosferde emekçiler yeni bir saldırı furyasıyla karşı
karşıya…

AKP bu günlerde sahte sendika yasası olarak tanımladığımız 4688 sayılı
yasada yapacağı kimi düzenlemelerle emek örgütlerini etkisizleştirmenin,
kendisine biat ettirmenin hazırlığı içinde.

·        
Grev hakkını tanımayan

·        
Örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırmayan

·        
Dayanışma aidatı, tek düzey toplu sözleşme gibi
düzenlemelerle iktidar sendikaları kendisine bağlı bir kurul/noter düzeyine
indirgemek istiyor.

Hükümetin saldırıları çok boyutlu TİS ve örgütlenme hakkını savunan kamu
emekçilerine, kıdem tazminatlarının gaspına karşı çıkan işçilere, sağlıkta
dönüşüme karşı çıkan sağlık emekçilerinin örgütlerine, parasız eğitim isteyen
gençlere, kimliğiyle yaşam mücadelesi veren kadınlara, toprağını, suyunu
havasını koruyan halka her gün yeni bir saldırı gerçekleştiriyor.

KESK olarak başta 4688 sayılı yasa olmak üzere tüm bu saldırılara karşı
sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

Tüm bu baskı, gözaltı, yıldırma politikalarına rağmen mücadelemizi daha
da kararlı yürütmeye devam edeceğiz.

Bu kapsamda emek ve meslek örgütleri ve tüm muhalif toplumsal kesimlerle
birlikte 8 Ekim günü Ankara’da görkemli bir miting ile eylemlerimizi başlatacağız.

Tüm halkımızı “İNSANCA BİR YAŞAM, EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE
İÇİN”

8 Ekimde Ankara’da kurulacak emekçilerin, ezilenlerin “sokak meclisine”
katılmaya çağırıyoruz.

YAŞASIN ONURLU DİRENİŞİMİZ!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN KESK!

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]