ANKARA: PERFORMANSA DAYALI DÖNER SERMAYE UYGULAMASINA SON VERİLSİN!…

Facebook
Twitter
WhatsApp


Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Temmuz ayında
(30.07.2011) Döner Sermaye Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, çalışanların
döner sermayeden aldıkları ücretlerle ilgili adil olmayan bir düzenleme yaptı.
Bu düzenleme ile hekimlerimizin gelirleri artırılmıştır. Yapılan bu artışlar,
biz çalışanları rahatsız etmemekle birlikte, bu artışın faturasının diğer
sağlık çalışanlarına kesilmesini haksız, hukuksuz bir uygulama olarak
görüyoruz.

Kaldı ki çalışanlar arasındaki gelir eşitsizliğine
yönelik bu uygulamalar; hukuksuz olmasının yanında, çalışanların verimliliğini,
moral/ motivasyonunu ve kurumsal aidiyet duygusunu zayıflatarak, sağlıkta ekip
hizmetini ve kamu hizmetini bitirmeye yönelik uygulamalardır.

 Sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz ve nitelikli
olarak sunulması gereken bir ekip hizmetidir

AKP iktidarı ile sağlıkta dönüşüm programı
adı altında uygulanan “vahşi performans sistemi” sağlık hizmetini 24 saat
gece-gündüz demeden sürdüren, her biri sağlık hizmeti sunumunun olmazsa olmaz
parçası olan biz sağlık emekçileri arasındaki ekip uyumunu bozmuş, adaletsiz
katsayı hesaplamaları ile sağlık emekçileri arasındaki gelir eşitsizliğini
derinleştirmiştir. Rekabeti körükleyen bu uygulamalar sağlıkta ekip ruhunu ve
iş barışını bozarak sağlık hizmetlerindeki kaliteyi de düşürmüştür.

Bizler bu sistemin ve mevcut uygulamaların
güncel ve potansiyel kurbanları olmak istemiyoruz.

Bir taraftan güvencesizlik, geleceksizlik,
işsizlik ve yoksulluk politikaları alabildiğine yaygınlaşırken, diğer taraftan,
kanun hükmünde kararnameler ile Türkiye’nin siyasal, ekonomik, toplumsal ve
kültürel çehresi yeniden şekillendiriliyor. Kamunun yapısı sermayenin
ihtiyaçlarına uygun bir biçimde dizayn ediliyor.

Bizler; hastaneleri işletme, hastaları
müşteri, çalışanları köle olarak gören bu sistemin bir parçası olmak
istemiyoruz. Ücrette adalet, eşit işe, eşit ücret istiyoruz.

Bizler sağlığı bir hak olmaktan çıkarıp,
piyasalaştıran bu sistemin sibobu olmak istemiyoruz.

Bizler performansa bağlı döner sermaye uygulamasına
derhal son verilmesini, tüm çalışanların ücretlerinin insanca yaşayacak düzeye
yükseltilmesini talep ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri arasındaki
iş barışını bozan, eşitsizliği derinleştiren döner sermaye uygulamasının
kaldırılıp, ödenen ücretin temel ücrete eklenerek emekliliğe yansıtılmasını
talep ediyoruz.

Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]