Başta
sendikamız SES ve Konfederasyonumuz KESK olmak üzere TTB, İHD, TİHV, demokratik
kitle örgütleri ve siyasi partilerin; Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Naki Bulut
ile SES üyesi ve Mardin Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Sadık Çayan
MOLLAMAHMUTOĞLU hakkında soruşturma ve dava açılması bağlamında verdiği
mücadele sonucunda, Adalet Bakanlığı 2003 yılından beri yürürlükte olan “üçlü
protokol”ü yenilemiştir.

            Protokolün yeni halinin açıklandığı
basın açıklaması ektedir. Açıklamanın 4. maddesinde belirtilen;

            “Muayenelerin muhafazalı odalarda
yapılması, bu yapılıncaya kadar jandarmanın muayene odasına girmesi” de, Hasta Hakları,
Tıp Etiği ve Deontoloji Tüzüğüne aykırıdır. Kaldı ki, hastanelerde hem GÖZ-KBB
gibi teknoloji gerektiren, hem de jinekoloji gibi mahremiyeti olan muayeneler
için ayrı ayrı odalar yapılması gerekir ki bu hastanelerimizin yapısı
değerlendirildiğinde olanaksızdır.

           Bu nedenle “Üçlü Protokol” şeklen
değiştirilmiş, esas olarak aynı kalmıştır. Mücadele ve girişimlerimizi protokol
olarak kalkıncaya kadar sürdürmek zorundayız. Tutuklu ve hükümlülerin muayene
ve tedavisi için protokole gerek yoktur. Evrensel hukuk, hasta hakları
yönetmeliği, Tıp Etiği kuralları, Deontoloji Tüzüğü ve İstanbul Protokolü yeterli
kabul edilmeli ve üçlü protokol tümüyle iptal edilmelidir.

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

 

Sayı: 21                                                                                                          22.08.2011

BASIN AÇIKLAMASI

 

Ceza infaz kurumlarının yönetim ve dış koruması, hükümve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağk hizmetlerinin Adalet, İçişleri ve Sağk Bakanlıklarının işbirliğiyle düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere üç Bakanlık arasında imzalanan ve kamuoyunda “Üçlü Protokol” olarak bilinen Protokol yenilenmiştir.

            İlk olarak 6 Ocak 2000 tarihinde yapılan ve 30 Ekim 2003 ‘te diştirilen Protokol, geçen zaman süreci inde gerçekleştirilen kanun dişikliklerine uyum sağlanması ve yaşanan birtakım aksaklıkların giderilmesi için Adalet, İçişleri ve Slık Bakanklarının ortak çalışmasıyla yeniden düzenlenmiştir.

Protokolde yapılan değişiklikle getirilen yenilikler genel olarak şunlardır:

1.       Protokol, daha sonra çıkan mevzuata uygun hale getirilmiştir. Güncelliğini yitiren ve uygulanabilirliği kalmayan hükümler çıkarılştır.

2.       
Hastane sevkleri mevcut mevzuata uygun olarak yeniden düzenlenmiştir.

3.       
Hastane hükümkuşu ve servisitanımı yapılmış ve mlü koğuşu bulunmayan hastanelerde tespit ve yeni hükümlü koğuşu yapılması için komisyon oluşturulmuştur. Yeni Protokolün yürürğe girmesinden sonra üç ay içerisinde bütün hastanelerdeki hükümlü koğuşu ve servislerinin bu Protokolde belirtilen şartlara uygun olup olmadığı tespit edilecek ve eksiklikler giderilecektir.

4.       
Hükümlü ve tutukluların muayenelerinde güvenliğin ve hasta mahremiyetinin sağlanması yeniden düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre, hastanelerde bu kişilerin muayenesinin muhafazaodalarda yalması kural haline getirilmiştir. Muhafazalı odalara muayene sırasında jandarma içeriye girmeyecektir. Sadece tabibin güvenlik istemesi halinde jandarma içeriye girecektir. Muhafazaodalar yapılıncaya kadar güvenlik gerekçesi ile jandarmanın muayene odasına girmesi geçici madde olarak kabul edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]