İsveç
hükümeti, işsiz kalan işçileri yeniden iş yaşamına kavuşturmak amacıyla
faaliyet gösteren “İş Yaşamı Olanağı” devlet kurumunu tekellere sattı. Maliye
Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasında, satış sayesinde kurumun
üstlendiği önemli görevleri daha elverişli koşullarda yerine getirileceği iddia
ediliyor.

2006 
yılından bu yana iktidarda bulunan dört sağ partinin oluşturduğu koalisyon
hükümeti             aralarında sağlık ve
eğitim kurumlarının da bulunduğu pek çok kamu işletmesini özelleştirdi. Ancak
hükümetin büyük kamu kurumları arasında yer alan Telia Sonera, postane ile bazı
kamu bankalarını satma girişimi muhalefet partileri tarafından engellendi.
Hükümet milletvekillerinin tatilde bulunduğu bir dönemde “iş Yaşamı Olanağı”
kurumunu SMTW Personal Holding AB adlı işçi kiralama firmasına sattığını
açıkladı.

Görevi
işsiz kalanların rehabilitesini sağlayarak iş hayatına kazandırmak olan “İş
Yaşamı Olanağı”nın İsveç’in 40 yerleşim biriminde 200 çalışanı bulunuyor.
Yıllık cirosu 350 milyon kron olan şirket, geçtiğimiz yıl 56 milyon kron kar
etti. Hükümet kar eden bir şirketi, geçtiğimiz yılkı cirosu 270 milyon kron
olan SMTW’ye 145 milyon krona sattı.

İsveç İşçi
Sendikaları Konfederasyonu’nun yayın organı, LO Tidningen hükümetin söz konusu
kurumu satarak kendi programını çiğnediğini yazdı. Hükümet programında “yalnızca
ticari pazarlarda rekabet etme niteliğinde olan ve  toplumsal görevleri
olmayan” şirketlerin özeleştirilmesi öngörülüyor. Kurumun satışından halkın ve
işçilerin zarar göreceğini belirten gazete hükümetin amacını şöyle ifade
ediyor: ” İş Yaşamı Olanağı’nın satılmasının amacı, daha iyi veya daha kötü
olmasına bakılmaksızın her şeyin özelleştirilmesini amaçlayan liberal
politikaların hayata geçirilmesinden başka bir şey değildir.” Murat Kuseyri  EVRENSEL

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]