SHÇEK Genel
Müdürlüğü bünyesinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmesine ilişkin
personelden evrak istendiği ve personelin zorluklarla karşılaştığı çalışanlar
tarafından sendikamıza bildirilmiştir.

Konu ile ilgili SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne
yazı gönderilmiştir. Yazımızın içeriği aşağıdaki gibidir.

 

SHÇEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

04 Haziran 2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan
632 sayılı  “Devlet Memurları Kanununun 4. üncü maddesinin (b) fıkrası ile
4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların
memur kadrolarına atanması amacıyla devlet memurları kanununda değişiklik
yapılmasına” dair kanun hükmünde kararnameye göre 4/B ve 4924’lerle ilgili çalışılanlar
pozisyonlarına uygun kadroya geçirilmesinin önü açıldı.

Genel müdürlüğünüz bünyesinde çalışan Sözleşmeli Personelin
Kadroya Geçmesine İlişkin personelden çok sayıda evrak istendiği ve bu
belgelerin temininde çalışanların zorluklar yaşadığı bilgisi sıklıkla Genel
merkezimize bildirilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı gibi kurumlar işi kolaylaştırmak ve
hızlandırmak için WEB sitesi üzerinden başvuruları kabul etmekte ve işlemleri
hızlandırmaktadır. Sağlık Bakanlığı da önce bir genelge yayınlamış
çalışanlardan çok sayıda evrak talebinde bulunmuştur. Ancak yaptığımız talepler
doğrultusunda Sağlık Bakanlığı bu istemlerden vazgeçerek illere gönderdiği
yazıda kişilerin dilekçe vermelerini yeterli görmüş ve gerekli evrakların
sözleşmelilerin işe alındığı zaman zaten istendiği ve bu belgelerin özlük
dosyalarından çıkarılarak dilekçelerine eklenmelerini istemiştir.

Sözleşmeli
personel alırken de, memur alınır gibi bazı şartlar aranmaktadır. Dolayısıyla
sözleşmeli personel göreve girerken askerlik, sağlık raporu, adli sicil kaydı
gibi bilgileri zaten vermekte ve bunlar özlük dosyasına konulmaktadır.

Bu
nedenlerden dolayı personelin özlük dosyasında bulunan evrakların tekrar
istenmemesi işlemleri hızlandırılacaktır. Ayrıca çok daha kolay bir yöntem olan
internet üzerinden başvuruları kabul etmeniz çalışanları daha da
rahatlatacaktır.

Yukarıda belirttiğimiz hususlara ilişkin gereğinin
yapılmasını bekler, saygılar sunarız.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]