Kütahya Gümüşöy’de
bulunan Eti Gümüş A.Ş. tesislerinde 07 Mayıs 2011 tarihinde meydana gelen kaza
sonucunda kamuoyunun gündemine gelen siyanür atık barajı çökmesiyle oluşan
çevre felaketinde tehlike devam ediyor.

 Siyanür
zehirlenmesiyle ilgili olgular, hayvan ölümleri ve yapılan içme suyu
analizlerinin sonuçları kaygımızı arttırmaktadır.

Konu
ile ilgili başta Kütahya Valiliği olmak üzere kamu kurumları tarafından
açıklama yapılmazken, hastalar bile hastalıkları ile ilgili ayrıntıları
öğrenemiyorlar. Ortada büyük bir ihmal varken hiçbir tedbirin alınmaması
düşündürücüdür. Konu ile ilgili defalarca uyarılarda bulunulmasına rağmen
tesisin kapatılması bir yana faaliyetlerine tekrar başlamış olması ihmalin ve
çarpık anlayışın boyutlarını ortaya çıkarmaktadır.

Siyanür
zehirlenmesi ile bulgularının ortaya çıkması üzerine platformumuz
bileşenlerinden Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın Dulkadir
Köyü’nden alınan su numunelerinin yasal sınırların kat be kat üstünde çıkmış olması
durumu açık olarak ortaya koymaktadır. İzmir Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü
tarafından yapılan 14.06.2011 tarihinde alınan su numunesi analizinde Siyanür,
Arsenik, Kadmiyuım, Antimon yüksek bulunmuştur. Arsenik 518.8 mikrogram/L
(mevzuat limiti 10.0 mikrogram/L) 52 kat yüksektir. Antimon 71 mikrogram/L
(mevzuat limiti 5.0 mikrogram/L) 14 kat yüksektir. Kadmiyum 79 mikrogram/L
(mevzuat limiti 5.0 mikrogram/L) 16 kat yüksektir. Siyanür ise 44 240
mikrogram/L (mevzuat limiti 50.0 mikrogram/L, Uluslar arası limit 22.0)
binlerce kat yüksektir. Kütahya Valiliği aynı tarihte yapılmış tetkik sonucunu
kendi web sayfasında yayınladı. Valiliğe göre Dulkadir köyündeki siyanür
seviyesi 13/06/2011 tarihinde 0,60’dan fazladır. Ancak bu fazlalık yüz kat mı?
Binlerce mi? bilinmemektedir. Suda bu düzeyde siyanür ve ağır metal bulunması
tüm canlı hayatını hem kısa hem yıllarla ifade edilecek şekilde uzun sürede
tehdit eden bir durum oluşturmaktadır.

Kütahya
Valiliği ise 14/06/2011, 15/06/2011 ve 16/06/2011 tarihli analiz sonuçlarını
gizleyerek kamuoyunu yanıltmaktadır. Böyle bir durumda Sağlık Bakanlığı
tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşlarda siyanür zehirlenmesi olmadığının
iddia edilmesi yaşanan felaketle ilgili kaygılarımızı arttırmaktadır. Sağlık
Bakanlığı’nın konu ile ilgili kanıta dayalı açıklamalar yapması gerekmektedir.

Bu noktada daha
önceki önerilerimizi tekrar ediyoruz.

 • Kütahya Gümüşköy’de bulunan Eti Gümüş A.Ş.’ne ait gümüş madeni
  işletmesi DERHAL KAPATILMALIDIR.
 • Atık havuzları ile ilgili olarak devlet tarafından ıslah
  çalışmalarına başlanmalı ve tüm ıslah çalışması maliyetleri firma
  tarafından karşılanmalıdır.
 • Tesiste çalışanların tüm yasal hakları firma tarafından ödenmeli ve
  çalışanlar devlet tarafından başka bir işe yerleştirilmelidirler.
 • Suları, toprakları ve hayvanları zehirlenen yöre halkının tüm
  mağduriyetleri devlet tarafından karşılanmalıdır.
 • Dulkadir başta olmak üzere çevre köylerde yaşayan insanların ve
  canlı yaşamı etkilenimi ve sağlık etkileri araştırılmalıdır.

Sağlık Bakanı, Kütahya İl Sağlık
Müdürü, Çevre ve Orman Bakanı ve Kütahya Valisi bu sorumsuz davranışlarıyla ETİ
Gümüş AŞ’nin çevreyi kirletme suçuna ortak olmaktadır. Sorumlu kamu
yöneticileri, göz göre göre halk sağlığını tehlikeye atmakta ve işletmeci
firmanın çıkarını korumak adına yöre yurttaşlarının sağlıklı ve dengeli bir
çevrede yaşama hakkını yok saymaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 181., 182., 60.,
109. Maddelerine göre maden işletmesine savcılık tarafından el konularak, izin
ve ruhsatlarının iptal edilmesi gerekmektedir. Kütahya Gümüşköy İzleme
Platformu Cumhuriyet Savcılarını derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.
Türkiye’de siyanürlü altın madenciliğine son verilmesi için kaç canlının
yaşamını yitirmesi beklenmektedir?

TAHLİL SONUCU İÇİN >>>                          

Kütahya Gümüşköy İzleme Platformu

DİSK Türkiye
Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası

KESK Enerji Sanayi
ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası

KESK Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

KESK Tarım, Orman,
Çevre ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası

KESK Eğitim ve
Bilim Emekçileri Sendikası

TMMOB Çevre
Mühendisleri Odası

TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya
Mühendisleri Odası

TMMOB Metalurji
Mühendisleri Odası

TMMOB Ziraat
Mühendisleri Odası

Türk Tabipler
Birliği

Ekoloji Kolektifi

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]