Son
olarak Van’da gerçekleşen geceyarısı baskınıyla artan saldırı dalgası, yaşanan
tutuklamalar ve gözaltılar nedeniyle Yurt çapında protesto gösterileri
gerçekleştirildi. Başta Ankara, Van, Urfa, Adana, Antalya olmak üzere tüm
yurtta Konfederasyonumuza yönelik saldılar kınandı.  

Ankara’da
KESK Genel Başkanı Döndü TAKA ÇINAR, Van’da KESK Genel Sekreteri Kasım BİRTEK
basın açıklamasında bulunarak şu sözleri kaydettiler. “Balkon konuşmaları”nın
aksine, emek ve demokrasi güçlerine karşı çeşitli ad ve gerekçelerle yeni bir
saldırı dalgası daha başlatılmış durumdadır. Seçimlerin sonuçları netleşip de
AKP’nin oy kaybı yaşadığı yerler ortaya çıkınca yeni operasyonlar için düğmeye
basıldı. 15 Haziran tarihinde Batman’da içinde Sendikamız TÜM BEL-SEN
temsilcisi Muzaffer Çınar’ın
da bulunduğu onlarca siyasetçi ve demokratik kitle örgütü temsilcisi gözaltına
alındı ve bunlardan 8’i tutuklandı. 

Dün
sabah yeni bir operasyon dalgasıyla uyandık. Van’da EĞİTİM SEN Şube Başkanımız Selami Özyaşar, eski şube
başkanlarından Lezgin Botan ve Müzahit
Karakuş
, şube yöneticilerinden Garip Yaviç, eski şube sekreteri Sinan Gündüz ve sendika üyesi Hakan Yaman gözaltına alınmışlardır.
 

Gece
kimsenin olmadığı saatlerde sendika şube binamızın kapısı kırılarak açılmış ve
içerisi dağıtılarak arama işlemi gerçekleştirilmiştir. Adresleri ve çalıştığı
yerler belli olmasına, Van’da bilinen/tanınan insanlar olmasına rağmen
gözaltına alınmışlardır. Oysa rahatlıkla çağrılıp ifadeleri alınabilirdi. Ancak
biliyoruz ki, korku salmak ve toplumsal muhalefeti susturmak istedikleri için
Demokrasi ve emek mücadelesinde öne çıkan, emek harcayan arkadaşlarımızı
özellikle böylesi bir yöntemle gözaltına alıyorlar. 

İleri
sürülen gerekçeler ne olursa olsun, hangi kanuna muhalefet etmekten gözaltına
alınmış olurlarsa olsunlar, gerçek nedenin AKP’nin seçim intikamı ve muhalefete
tahammülsüzlüğü olduğu açıktır. 

Kamu
emekçileri mücadelesinin öncüsü ve direngen gücü KESK üye ve yöneticilerine
yönelik anti demokratik uygulamalar da toplumsal muhalefeti susturma
politikasının bir parçasıdır. Halen yönetici ve üyelerimizden; Seher TÜMER , Olcay KANLIBAŞ, Ahmet ZİREK, Metin
FINDIK, Ayhan KURTULAN, Lokman ÖZDEMİR, Aynur ŞAHİN, Yüksel OZAN, Sedat GÜLER ,
Yakup TEKİN, Serpil ARSLAN DÜZGÜN, Nazire AYATA CİVELEK
ve en
son 26 Nisan 2011 tarihinde gözaltına alınan Gülsüm YILDIZ tutuklandılar. Yüzlerce üyemiz hakkında
başta memuriyetten uzaklaşma talebiyle olmak üzere adli ve idari soruşturmalar
açılmaktadır. Onlarca üyemiz sürgün edilmiştir. 

19–20
Nisan 2011 tarihlerinde SES ve TTB’nin yaptığı grev ve AKP’nin sağlıkta dönüşüm
programını Adana’da Demokratik Çözüm Çadırı’ndaki kitleye anlattıkları
gerekçesiyle 28 Nisan 2011 tarihinde gözaltına alınan üyelerimizden Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki “örgüt
üyeliği” iddiasıyla yargılanmaktadırlar!

O
halde bize düşen de direnmek, direnmek ve yine direnmektir. Çünkü biliyoruz ki,
tarihte kazananlar hep direnenler, mücadele edenler olmuştur. KESK, fiili ve
meşru mücadele içerisinde, 12 Eylül cenderesine karşı inançlı ve kararlı
insanların bir araya gelmesiyle kurulmuş bir emek örgütüdür. Ne askeri cuntaya
ne de sivil cuntalara teslim olmamış bir örgüttür.

Her sabah
yeni bir gözaltı ve tutuklanma haberi ile uyanmak istemiyoruz. AKP’nin
toplumsal muhalefete, hak ve özgürlükler mücadelesine tahammülsüz olduğu artık
tartışmasızdır.  En asgari hukuk normlarının, örgütlenme ve ifade
özgürlüğünün ayaklar altına alınması kabul edilemez. 

Her
bir operasyon ve baskı yeni sorun, gerginlik ve çatışma demektir. Tüm
yurttaşlar güven içinde yaşamak, yarınından emin olmak hakkına sahiptir. Ortamı
daha fazla germek kimsenin hayrına değildir. Siyasi iktidarı yıllardır
uyguladığı ekonomik ve siyasi politikalardan hoşnut olmayan, eleştiren ve
muhalefet eden kesimlere karşı tahammüllü olmaya çağırıyoruz.

Demokratik
hak ve özgürlükleri genişletecek, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl
yollarla çözümünü esas alacak, ifade ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri
kaldıracak adımlar atılmalıdır.

Arkadaşlarımızın
gözaltında tutulduğu her bir saat bir eziyet ve işkencedir. Güvence altına
alınmış haklarımızın açık ihlalidir. Bu nedenle arkadaşlarımız derhal serbest
bırakılmalıdır. 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]