EPSU Genel
Sekreteri Carola Fischbach-Pyttel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Hopa’da
yaşanan olaylarda Metin Lokumcu’nun öldürülmesi ile ilgili eylem yapanlara
polis saldırısını ve göz altıları protesto eden bir yazı göndermiştir.


EPSU

BRÜKSEL, 8
HAZİRAN 2011

Beyefendi,

 EPSU, Türkiye
polisinin barışçıl göstericilere yönelik sürekli tekrarlanan ve orantısız
müdahalelerini protesto ediyor.

2 Haziran
günü Ankara’da ve İstanbul’da tutuklanan göstericiler Metin Lokumcu’nun ölümünü
protesto etmişlerdir. Bu protestolarda 54 kişi gözaltına alınmıştır ve bunların
çoğu da KESK üyesi sendika üyeleridir.

Aldığımız
bilgiye göre, polisin uyguladığı şiddet nedeniyle Eğitim Sen üyesi Barış
Çelik’in kulak zarı yırtılmış ve Dilşad Aktaş’ın kalça kemiği kırılmıştır. Bu
orantısız polis şiddeti kabul edilemez. Avrupa’da ve uluslar arası alanda
örgütlü sendikalar, sizlere pek çok defa mektuplar yazarak, hükümetinizden,
polisin barışçıl göstericilere uyguladığı şiddete bir an önce son vermesini
talep ettiler.  Son olay, hükümetinizin
Avrupa’da ve uluslar arası alanda örgütlü sendikaların taleplerine kulak
asmadığını ortaya koymuştur. Ne yazık ki şimdiye kadar sürekli yinelediğimiz
çağrılarımızı dikkate almadınız.

EPSU,
Türkiye’de sendikal hakların ihlaline ilişkin derin kaygısını vurgulayarak
yeniden belirtir ve özellikle kamu emekçisi aktivistlerin sürekli mağdur
edilmelerini kınar. Hükümetiniz kolluk kuvvetlerinin sert müdahalelerine göz
yummaya devam ettiği sürece, bu tavrınız karşısında bizler de seimizi
yükseltmeye devam edeceğiz.  Olayın hemen
araştırılarak sorumluların acilen yargı önüne çıkarılmalarını istiyoruz.

Son olarak
belirtmek isteriz ki, üyelerimizin sendikal eylemleri,  onların en demokratik hakkı olarak
kullanmaları yönünde desteğimiz devam edecektir.

Saygılarımla

Carola
Fischbach-Pyttel

EPSU GENEL
SEKRETERİ

 

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]