Botswana’da (Güney Afrika) 100.000 kamu işçisi 18 Nisan 2011
tarihinden bu yana grevdedir. 3 yıl boyunca ücretler dondurulmuş ve emekçilerin
ücretleri ile yaşam için gerekli olan harcamaları yapmaları imkansız hale
gelmiştir. İşçiler %1″6 zam talep etmektedirler. Görüşmelerle ilgili tüm
çabalar kilitlenmiştir ve grev devam etmektedir. Hükümetin bu eylemlere cevabı,
temel hizmetlerde görevli yüzlerce hemşire ve doktoru işten atmak olmuştur.
Kamu sektörü sendikaları liderleri periyodik olarak tutuklanmakta ve hiçbir
suçlama olmaksızın serbest bırakılmaktadır. hastaneler, okullar ve diğer temel
kamu hizmetleri grev nedeniyle felce uğramıştır. Güvenlik kuvvetlerinin her
türlü aracı kullanarak protestoculara saldırması yönünde endişeler mevcuttur.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]