Bizler 6 yıldır Çukurova
Üniversitesi Balcalı Hastanesinde işine ve geleceğine sahip çıkarak taşerona
baş kaldırıyoruz diyerek taşeron çalıştırmanın yasaklanması inancıyla mücadele
eden sağlık emekçileriyiz.

Yıllardır insan ihale ile çalıştırılamaz, sağlıkta
taşeron olmaz diyerek Türkiye’ nin dört bir yanında örgütleniyoruz, bizler
taşeronun kader olmadığını bilen ve bu çalıştırma biçimini bize reva görenlere
karşı, mücadelemize cevap verenleriz. Çukurova Üniversitesi Balcalı
Hastanesinde 6 yıl boyunca yaşananlar, süreklilik, kararlılık, ortak örgütlenme
ve mücadele, bu sürecin en önemli köşe taşlarını oluşturmuştur.

Yaşamları parçalanırken yazgıları
birleşenler olarak güvencesizliği, başta Balcalı Hastanesi olmak üzere tüm çalışma
yaşamımızdan silmek için Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi sağlık
çalışanları olarak tarih yazıyoruz. 09-10-12 Mayıs 2011 tarihlerinde Çalışma
Bakanlığı kararına rağmen Hastanemize yasa dışı yapılan ihalelere fiilen ve
hukuken müdahale etmiş ve ihalelerin iptal edilmesi sağlanmıştır.

16 Mayıs 2011 tarihinde tüm sağlık
çalışanları olarak hastanemizde tüm çalışanların sorun ve sıkıntılarının
giderilmesi için ortak bir mücadele başlatılmış ve 8 gün süren mücadelenin
sonucunda, 23 Mayıs 2011 tarihinde Üniversite ve Hastane Yönetimi ile
Sendikalar ve asistan temsilcileri arasında bir protokol imzalanarak karar
altına alınmıştır. Bu protokol de taşerondan çalıştırılan sağlık emekçilerinin
Bakanlık kararı ile Üniversitelerin asli işçileri kabul edilmiş 30 gün
içerisinde tüm çalışanlarla bireysel sözleşme yapılmak üzere anlaşmaya
varılmıştır.

Geçtiğimiz 30 gün süre içerisinde
Üniversite Rektörü ile tüm görüşme taleplerimize rağmen her hangi bir somut
adım atılmamış, yapılan protokolde ki alınan kararlar uygulamaya
geçirilmemiştir. Hastanemizde, biz sağlık çalışanlarının sorunları çözülmemiş
ve talepleri yerine getirilmemiş, Hastanemizde hala iş barışı sağlanamamıştır.

Bizler adalet yerini bulana dek bildiklerimizi yapmaya devam
edeceğiz. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz, güvenceli iş güvenceli
gelecek istiyoruz, insan ihale ile çalıştırılamaz diyoruz, taşeron
çalıştırılmanın yasaklanması ve Bakanlık kararının uygulanması için eylemlere
ve direnişe devam edeceğiz. 23.06.2011

 

 

Adana Tabip
Odası                    SES Adana Şb.                        Dev Sağlık İş Çukurova
Bölge Şb.

 

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]