7. Dönem 1. Merkez Temsilciler Kurulumuz 18-19 Haziran 2011
tarihinde Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte
94 temsilcinin katılımıyla toplandı. Merkez temsilciler kurulumuz saygı duruşu,
Genel başkanın açılış konuşması, MYK üyelerinin çalışmalar hakkında
bilgilendirmelerinden sonra katılan temsilcilerin yaptığı çalışmalar ve
önümüzdeki dönemin mücadele programıyla ilgili önermelerini vurgu yapan
konuşmalarla devam etmiştir.

Özetle; bu dönemde hak alma mücadelesin, AKP tarafından yapılan
baskı, sürgün ve özelleştirme politikalarıyla sekteye uğratılmaya çalışıldığı,
grevsiz toplu sözleşmesiz ve kölelik düzeni içinde çalışan haklarının
ellerinden alınmaya çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunun dışında toplumsal
muhalefete yönelik baskıların arttığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki dönemde hak
alma mücadelesinin yükselerek kararlılıkla devam edeceği bir program
oluşturularak iki günlük toplantımız coşkulu bir şekilde sonlandı.

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]