12 Haziran genel seçimleri yaklaşırken AKP hükümetinin
yaşadığı panik hali sürekli yeni skandallara zemin hazırlıyor. Yüzlerindeki
maskeleri kolayca düşürüp gerçek niyetlerini açığa çıkarıyorlar.

BASINA VE KAMUOYUNA

SAĞLIK BAKANININ
BATMAN’DA

 SÖYLEDİKLERİNE ŞAŞIRMADIK!

12 Haziran genel seçimleri yaklaşırken AKP hükümetinin
yaşadığı panik hali sürekli yeni skandallara zemin hazırlıyor. Yüzlerindeki
maskeleri kolayca düşürüp gerçek niyetlerini açığa çıkarıyorlar. Bu örneklerin
en çarpıcı olanı da Batman’da Sağlık Bakanı AKDAĞ’ın dilinden döküldü.
Siyasette sık kullanılan tabirle “şapka düştü kel göründü”.

Sağlık Bakanı Maliye Bakanı ile çıktığı Batman seçim turunda
Batman Bölge Devlet Hastanesini de ziyaret etti. Sendika, oda temsilcileri
hatta çalışanlarla bile bir araya gelmekten, tartışmaktan ısrarla kaçan sayın
bakana belli ki gözleri görmediği için soru sorulmasına müsaade edilen taşeron
işçisi Nurullah Mehmetoğlu hayati bir sorununu yöneltti. Çok masumane bir
biçimde “asgari ücretle çalıştığını,
koşulların düzeltilmesini istediğini”
söyledi. Seçim çalışmaları nedeniyle
hizmet ettiği sermaye sınıfının çıkarlarını savunmakta form tutmuş sayın bakan
hiddetle; “gözlerin görmediği halde sana
iş vermişiz, para kazanıyorsun değil mi”
deyiverdi. Bunun üzerine örselenen
işçi “ müteahhit şirketlerden ne zaman
kurtulacağız”
diye sordu, biraz da ortamı yumuşatmak, meramını anlatabilmek
için. Buna da cevap gecikmedi, dedik ya bakanımız hayli form tutmuştu. “ Müteahhit şirketlerde çalışıp para
kazanacaksınız!”.  

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre taşeron, büyük bir işin bir
bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit
anlamına geliyor. Yani bu durumda Nurullah Mehmetoğlu’nun emrinde çalıştığı
taşeron şirket ikinci müteahhit anlamına geliyor. Peki ya birinci müteahhit
kim?

İşte size sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın,
özelleştirmenin ibret verici sonuçları… Hizmet sürekli parçalanarak ikinci,
üçüncü şahıslara aktarılıyor. Halkın vergileriyle yapılmış ve vergilerle
finanse edilmesi gereken bir kamu sağlık kurumunda sıralamalı müteahhitlerden
söz ediyoruz. Çalışanlar hızla iş güvencelerini kaybederken zar zor iş bulanlar
da taşeron şirketlerin elinde kadrosuz, iş güvencesiz istihdam ediliyor. İşte
size AKP Hükümeti ve onun bakanının “harika
sağlıkta dönüşümü”
. Şimdi de pişkince “buna
şükredin”
diyorlar. Doğrusu öyle de demek zorundalar çünkü onlar da “birinci müteahhit” konumunda. Ülke
içerisindeki görüntüsü bu olsa da bir de “asıl müteahhit” var ki es kaza
kızdırılırsa yalnızca Akdağ’ı değil koca AKP Hükümetini de bir çırpıda devirip
yerine başkasını yerleştirir. İşte bunu bildiği için sayın Akdağ bugüne kadar
maskelediği, çeşitli zamanlarda kadroya almaktan söz ettiği bu müteahhitlik
sistemini canhıraş savunuyor. 

Bir insanın görme engelli olması bile Sayın Akdağ’ı
durdurmaya yetmiyor. Hatta işçinin bu durumundan bahisle “bak senin gözün bile görmüyor, haddini bil, durumuna şükret, hatta bize
dua et” diyerek ‘hem engellisin hem de insan yerine koyuyoruz
” demeye
getiriyor. Doğru ya, orası Batman. Güneydoğu. Bu hükümetin özellikle o
bölgedeki sorunların çözümünde uyguladığı temel siyaset de şükürcülük ve sadaka
kültürü üzerine şekilleniyor.  Hele birde
engelliysen!

Nurullah MEHMETOĞLU 6 çocuk babası ve babası ile birlikte
yaşayan ayda 710-720 TL asgari ücretle çalışan taşeron elemanıdır. Açık lise de
okuyor. 50 gündür kurumdan maaş almamış bir insan. Sayın bakanın bu söylemleri
diktatörlükte başbakandan geri kalmadığını göstermektedir. Bakan lütufta
bulunmaktan vazgeçsin özürlü personel çalıştırılması hususlarındaki hükümleri
uygulasın.

Devlet memurları kanunu
özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü Madde 53:
Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırıldıkları
personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır
denilmektedir.

İş Kanunu Madde 30: işverenler elli veya daha fazla işçi
çalıştırdıkları özel sektörde işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4
özürlü ve %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadırlar demektedirler.

Batman Bölge Devlet Hastanesinde Devlet memurları Kanununa
göre çalışan 646 personel bulunmakta ve sadece 1 özürlü personel çalışmaktadır.
Özel şirket, taşeron vb çalışan sayısı da 445 kişidir. Burada da toplam özürlü
personel sayısı 7’si temizlik, 7’si otomasyon olmak üzere 14 kişidir.

Toplam personelin 1091 kişi olduğu Batman devlet
hastanesinde çalışması gereken özürlü personel sayısı 27 kişidir. Bu yasaların
amacı engelli yurttaşlara pozitif ayrımcılık temelinde toplumda söz sahibi
olmalarını sağlamaktır. Sayın bakan eksik engelli personel kadrosunu yapacağı
istihdamla dolduracağına hakkını isteyenleri azarlamakla yanlışlarını örtbas
etmeye çalışıyor.

Sayın Bakan bununla da
yetinmiyor; Batman’da Bebek ölüm hızını AB ülkeleri seviyesine düşürdük
demiştir.

Türkiye, tüm AB ve diğer aday ülkeler arasında bebek ölüm
oranının en yüksek olduğu ülke durumunda olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’de
bebek ölüm oranı binde 32’dir. Bu oran doğu ve güneydoğu illerinde binde 60
düzeyindedir. AB ortalaması ise binde 4,9’dur. Sn. Bakan ise bu değerleri
çarpıtarak Batman ilinde bebek ölüm oranı binde 13’tür. Hemen hemen AB
standartlarındadır ifadesi bizi hayretler içine bırakmıştır.

Daha birkaç ay önce Afyon’da yurttaşlarımızın gözlerini kör
eden bu piyasacı sağlık politikalarını geri püskürtmek için tüm çalışanları ve
tüm toplumu duyarlılığa çağırıyoruz. Tıpkı 27 Şubat Diyarbakır Mitingi, 13 Mart
Sıhhiye mitinginde, Dokuz Eylül grevinde, 19 – 20 Nisan grevindeki mücadele
kararlılığımızla hem birinci, hem ikinci hem de bu sistemi ülkemize dayatan
sağlık tekelleri ve onların aracı kurumlarından oluşan asıl müteahhidi süpürmek
hepimizin boynunun borcudur.

Bunun için öncesinde olduğu gibi 12 Haziran seçimlerinde ve
sonrasında da GÖREV’ de olacağız.

 

                                                                                     
                                  SES
MERKEZ YÖNETİM KURULU

İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]