BALCALI’DA ÇALIŞANLAR ÇOK SES TEK YÜREK OLMANIN GURURUNU YAŞADILAR. BİRLİK MÜCADELE ZAFER.

Facebook
Twitter
WhatsApp

Adana
Balcalı emekçileri 16 mayıs 2011 tarihinde başlayan ve beş gün süren direnişlerini
23 Mayıs 2011 tarihinde taleplerinin kabul edildiğine dair protokol imzalayarak
başarıyla taçlandırdılar.


BASINA VE KAMUOYUNA

Balcalı Hastanesi’nde 16 Mayıs 2011
tarihinden bu yana süren İŞ BIRAKMA eylemi Başarıyla sonuçlandı.

Asistan hekimlerin öncülük ettiği ve
SES, Devrimci Sağlık İş, Adana Tabip Odası tarafından desteklenen eylemin son
gününde TTB Genel Başkanı ERİŞ BİLALOĞLU da eyleme destek verdi ve hastane
yönetimi çalışanlar tarafından hazırlanan metne imza atmak zorunda kaldı.

Çalışanlar tarafından kaleme alınan
ve DEKAN ve BAŞHEKİM’in de imzaladığı ortak metin aşağıdadır ve 6 gün süren İş
Bırakma eyleminin başarı ile sonuçlanması sonrası işyerinde halaylar çekilerek
kazanılan zafer kutlanmıştır.

BALCALI HASTANESİ TOPLANTI TUTANAĞI

23.05.2011 tarihinde Balcalı
Hastanesi Başhekimlik makamı toplantı odasında ÇÜTF yönetimiyle Asistan
temsilcisi, Dev Sağlık İş ve SES temsilcilerinin imza altına aldıkları toplantı
tutanağı aşağıda belirtilen şekilde karara bağlanmıştır.

13.01.2010 tarihinde Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kesin kararıyla taşeronda çalıştırılan işçiler
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’nün asli işçileridir ve tescil işlemleri
yapılmıştır. 30 gün içerisinde işçilerle bireysel sözleşme yapılarak Üniversite
bünyesinde çalışmaları başlatılacaktır.

Asistan temsilcilerinin Dekanlık
makamına vermiş olduğu 12.05.2011 tarih ve 5652 sayılı dilekçede belirtilen
hususlardan 9. Maddedeki “Döner sermaye yer alacak Asistan hekim’in Araştırma
Görevlileri Temsilciler Grubu tarafından seçimle belirlenecek kişi olmasına
karar verilmiştir.


Dilekçede 1. Maddede belirtilen
esasların; günaşırı nöbet tutulmaması, haftada 80 saatten fazla mesai
yapılmaması, poliklinikte acil hastalar hariç Asistan Hekim başına 40 hastadan
fazla bakılmaması, asistan hekimlerin mesai bitim saatlerinin en geç 17.00 olarak
belirlenmesi şeklinde düzenlenmesi ve uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştır.

Asistanların aynı tarih ve sayılı
dilekçesinde belirtilen 10 Madde haindeki taleplerin takibinin sağlanması ve
uygulamaya geçilmesi için içerisinde rektörlük, dekanlık ve başhekimlik resmi
temsilcileri, Anabilim dalı başkanları ve Asistan temsilcilerinden oluşan bir
komisyonun oluşturulmasına karar verilmiştir.

ÇÜTF’de 657 sayılı yasaya tabii
çalışanların ücretlerinin Performans Uygulama Yönetmeliği’nin yasal sınır
olarak belirlenen eski Döner Sermaye katsayısı altsında kalmayacak şekilde
arttırılması kararlaştırılmıştır.

ÇÜTF’de çalışan tüm sağlık
çalışanlarının 0-3 yaş grubu çocukları için oluşturulacak kreşte 24 saat
kesintisiz hizmet verilmesine karar verilmiştir.

Demokratik ve yasal haklarını almak için yapılan
etkinliklere katılan tüm ÇÜTF çalışanları hakkında Rektörlük ve alt makamları
Dekanlık ve Başhekimlik tarafından herhangi bir soruşturma ve cezai işlem
uygulanmayacağı kararlaştırılmıştır.

 İş bu toplantı tutanağı imza altına
alınmıştır.

DEKAN-BAŞHEKİM-ASİSTAN
TEMSİLCİSİ-SES TEMSİLCİSİ-DEV SAĞLIK İŞ TEMSİLCİSİ


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]