Ankara’da 3 Nisan günü yapılacak olan “Güvenceli
İş İnsanca Yaşam Mitingin”e Mersin’den katılım çağrısı yapıldı. Mersin Tabip
Odasında 30 Mart Perşembe günü saat.12.30’da basın açıklaması
gerçekleştiren Emek ve Demokrasi güçleri Ankara’ya taşeronlaşmaya, güvencesiz
ve sözleşmeli çalıştırılmaya, emeğin değersizleştirilmesine ve sendikasızlaştırmaya karşı
insanca bir yaşam ve güvenceli iş için mücadele eden herkesi Ankara’da
yapılacak mitinge çağırdı.


İLETİŞİM: SES – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Çankaya, Kızılay, Necatibey Cad. No:82 D: 4, 06420 Ankara Telefon: (0312) 232 61 22 e-Posta: [email protected]